Eit budsjett for fleire jobber, bedre velferd og ein trygg kvardag

I avisinnlegg 7. oktober fylgjer Lise Wiik opp partikollega fylkesordfører Sven Tore Løkslid sitt utspill om at Statsbudsjettet er distriktsfiendtlig med overskriften «Regjeringen utarmer distriktene».


Er det distriktsfiendtlig å satse på samferdsel?

 Er det å gi lågare skatt for bedrifter og personer for å trygge arbeidsplasser å utarme distriktene?

 Er det å gi politidistriktene økte ressurser distriktsfiendtlig?

 Er det å fortsette opptrappingen med etter- og videreutdanning av lærere distriktsfiendtlig?

 Er 11 måneder studiestøtte distriktsfiendtlig? Eller er det å gi tilsagn om 1800 heildøgns omsorgsplasser distriktsfiendtlig?

 Er opptrappingsplanen for rehabilitering også distriktsfiendtlig? Er det distriktsfiendtlig med kortsiktige tiltak der arbeidsledigheten er størst?

 For Høgre er det å skape jobber den største prioriteten, og den økonomiske politikken må legge til rette for verdiskaping i næringslivet, da er ikkje ein skatteregning til bedriftene rett medisin slik Ap foreslår.

Det er ikkje vi politikere som skaper jobbene. Framtidas jobber blir skapt fyrst og fremst gjennom hardt arbeid og gode ideer fra kvinner og menn i byer og distrikter.

Arbeidsplasser er grunnlaget for eit kvart lokalsamfunn, derfor reduserer vi skattene og prioriterer kunnskap, infrastruktur og innovasjon.