Foto: Ole Espen Strand

Et godt budsjett for Telemark

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett 2019 er godt nytt også for Telemark. Budsjettet har en offensiv kultursatsing som både sikrer gamle kulturminner og gir muligheter for vekst og utvikling, sier fylkesleder Gunn Marit Helgesen og stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen 

Vi fortsetter vår tunge satsing på vei og bane samtidig som vi tar vare på miljøet. Vi gir lettelser og stimulanser til bedriftene og får flere i arbeid. Vi styrker skolen, satser på forskning og utdanning samtidig som vi tar vare på våre syke og eldre. Budsjettet har en offensiv kultursatsing som både sikrer gamle kulturminner og gir muligheter for vekst og utvikling, sier fylkeslederne Gunn Marit Helgesen og stortingsrepresentant, Solveig Sundbø Abrahamsen.

For Telemark betyr dette blant annet at Telemark Museum får 45 mill til nybygg som sikrer helårsdrift i Brekkeparken og det nye Vinje-senteret for nynorsk diktning og journalistikk får 8,4 mill.

 

Regjeringen sikrer fullføring av prosjekter som er igangsatt i samferdselssektoren i Telemark. Det store jernbaneløftet sikrer fullføring av Farriseidet – Porsgrunn med 435 mill, men også utvidelse av Skien stasjon for å gi plass til flere tog med 211 mill.


Store og mindre vei-prosjekter fullføres på E-134 i Øst- og Vest-Telemark hvorav 490 mill til Gvammen-Århus traséen, samtidig som planleggingsmidler bevilges til den nye delstrekningen Saggrenda–Elgsjø.


Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand tilføres 132 mill i 2019 og det bevilges midler til utbedring av Sjøormporten tunnel i Seljord og Spjotsodd bru på R v. 41 i Kviteseid kommune. Også utbedringen av innseilingen til Grenland sikres videreført i 2019.


Alt dette mens kollektivtilbudet styrkes og 60 mill avsettes til belønningsordningen i Grenland. Regjeringen signaliserer samtidig at staten her vil oppta forhandlinger om en ny byvekstavtale.

 

- At regjeringen også sikrer postombæring 5 dager i uken og lørdagsomdeling av aviser er særlig viktig for Telemark som har mye distrikt og avstandsulemper, fortsetter fylkestoppene.


- Regjeringens videre styrking av fjell-landbruket er også godt nytt for de øvre deler av fylket.

 

Til tross for at de økonomiske rammebetingelsene tilsier strammere budsjetter enn før, legges det opp til en historisk satsing på forskning og innovasjon i næringslivet. Dette er viktig for næringslivet, men også for klima og miljøet.


Etter dagens alarmerende melding fra FN’s Klimapanel, er vi svært glade for at regjeringen har prioritert klima- og miljø-satsinger i budsjettet for 2019! Dette gir rekordhøye tildelinger til Enova, tilskuddsordning for kommunale klimatiltak, "Klimasats" og viktige institusjoner i Telemark som 126 mill til Gassnova i Porsgrunn.

 

- Satsingene for å bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn, avslutter Helgesen og Sundbø Abrahamsen.