Flere elever fullfører videregående i Telemark

Dette er gode nyheter for både den enkelte og for samfunnet. Når flere elever fullfører videregående opplæring i Telemark viser det at vi er på rett vei, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.

- Dette er de første elevene som har gått hele Kunnskapsløftet, sier Abrahamsen.

Med Kunnskapsløftet som Høyre innførte fikk vi kunnskap om hvor vi måtte sette inn tiltak, og de grunnleggende ferdighetene ble løftet opp. Dette viser at Høyres politikk fungerer.
 
 - Vi har ambisjoner om å få enda flere til å fullføre. Høyres mål er at ni av ti elever som starter på videregående opplæring skal fullføre og bestå innen 2030, sier Abrahamsen.

Regjeringen gjør mye for å sikre en bedre skole, og gi elevene de verktøyene de trenger for å mestre skolen på en god måte. Vi styrker tidlig innsats med flere lærere, vi har gitt elevene rett til intensiv opplæring, vi fornyer alle fagene i skolene og vi gjør yrkesfagene mer praktiske og relevante

- Jeg er også glad for at regjeringen har innført en fraværsgrense i videregående opplæring. For at elevene skal lære må de være der læreren er, i klasserommet. Ingen lærer det de skal av å ikke være på skolen. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste ved å ikke stille krav til nærvær, sier Abrahamsen

En god skole og en god utdanning forhindrer utenforskap senere i livet. Da må vi gjøre det vi kan for at alle elever opplever skolen som en arena for mestring, trivsel og læring. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet.

Det er bra at pilene peker i riktig retning. Men vi skal ikke la gode tall bli en hvilepute. Vi skal fortsette for at enda flere fullfører videregående opplæring og får et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid, er Abrahamsens avsluttende kommentar.


TABELL: Fullføring av videregående opplæring etter fylke. Elever som begynte i videregående for første gang i 2006 og 2012. Prosent.
 

2006-kullet    2012-kullet    Endring 2006 - 2012. Prosentpoeng
Nasjonalt          69,7                          74,5                      4,8
Telemark          68,2                          74,2                      6,0

Kilde: Utdanningsdirektoratet. Gjennomføringstall i Skoleporten august 2018.