Folkehøyskoler i forslag til statsbudsjett

Regjeringen bruker ca 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøgskolene i 2018.


Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å redusere tilskuddet til folkehøgskoler med 25 millioner kroner, samt å redusere tidsrammen for studiestøtte til folkehøgskoleutdanning, fra to til ett år.

Mange ungdommer og unge voksne har stor glede av å tilbringe ett år på folkehøgskole. Folkehøyskolene er derfor et viktig bidrag i utdanningssystemet vårt, og derfor bruker Regjeringen ca 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøgskolene i 2018.

Det kuttet Regjeringen har foreslått er til noe som heter kortkurs i regi av folkehøgskolene. Kortkursene er ikke folkehøgskolenes kjernevirksomhet, men en tilleggs-virksomhet de ønsker å drive med.  Skattepengene går her til kurs innen linedance, bridge og meditasjon. I 2016 var over halvparten av de som deltok på disse kortkursene personer over 50 år. 35 prosent var 61 år eller mer. Dette er den mest kjøpesterke gruppen i samfunnet.  Dette kan du umulig være en fornuftig bruk av statstilskudd.

De aller fleste folkehøgskoleutdanningene varer i ett år. Derfor foreslår regjeringen at retten til å få studiestøtte til å gå på folkehøgskole skal være ett år. Det er ikke gode nok argumenter for at staten skal finansiere studielån og stipend for å ta to år med enten to ulike folkehøgskoleutdanninger, eller til å ta den samme folkehøgskoleutdanningen to ganger. Men det finnes unntak. Noen få folkehøyskoler tilbyr påbygningsår, som betyr at elevene må gå to år hvis de ønsker å gjennomføre hele opplegget. I disse tilfellene vil det fortsatt bli gitt støtte det andre året. Et annet unntak er for elever med nedsatt  funksjonsevne. De skal fortsatt kunne få støtte til to år med folkehøgskole, dersom skolen har et opplegg som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen.

Et viktig argument mot to-årig støtte er nemlig: Total tidsramme for studiestøtte utover videregående opplæring er 8 år. Folkehøgskoleutdanning inngår i disse årene. Dersom en elev bruker to år på folkehøgskoleutdanning og ønsker å ta en lang høyere utdanning, øker risikoen for at man står uten rett til studiestøtte mot slutten av utdanningen. Det er i hvert fall ikke eleven tjent med.