Forsvaret må fortsatt styrkes

Telemark Høyre vil fremheve regjeringens gode arbeid for å styrke Forsvaret etter regjeringsskifte i 2013, slik at landet blir best rustet til å sikre våre interesser og suverenitet.


Statens primær oppgave er å beskytte innbyggerne og sørge for trygghet og sikkerhet.

 

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er i endring og utfordringene er større enn tidligere.

 

Telemark Høyre vil fremheve regjeringens gode arbeid for å styrke Forsvaret etter regjeringsskifte i 2013, slik at landet blir best rustet til å sikre våre interesser og suverenitet.

 

Stortinget har vedtatt en langtidsplan for Forsvaret som er blitt supplert med en Landmaktsutredning. Beslutningen om Landmaktsutredningen ble tatt etter at rammene for Statsbudsjettet 2018 ble vedtatt. Telemark Høyre har merket seg hærsjefens bekymringer for landmaktens kampkraft.

 

Telemark Høyre ber derfor regjeringen:

Snarest legge frem en analyse av langtidsplanens økonomiske rammer sammenholdt med en jevn opptrappingsplan som oppfyller NATOs 2 prosentsmål innen 2024.

Telemark Høyres viser til Høyres landsmøte i 2017 hvor partiet vedtok at forsvarsbevilgningene skulle utgjøre opp til 2 prosent av BNP innen 2024. 

 

2024 er siste året i 10 årsperioden for å oppfylle 2% målet, som NATO vedtok på toppmøte i Wales i 2014. Noen NATO-land har allerede oppfylt målet.  2 prosent målet handler om alliansens troverdighet. Det er bred politisk enighet i USA om at de Europeiske NATO-land må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Det bør være i Norges interesse å bidra til at flest mulig NATO-land når 2 prosent målet.

 

Besørge at landmakten blir tilstrekkelig finansiert slik og at målet må være en operativ brigade med tilstrekkelig stridsvogns- og helikopterkapasitet.