Gode resultater i krevende tider - Søndag feirer regjeringen tre år.

Stortingsrepresentant Solveig Abrahamsen mener at Høyre ligger an til å gjøre et godt valg neste år takket være at regjeringen har levert gode resultater i krevende tider med oljekrise og flyktningekrise.

- Helsekøen går ned og de som står i kø venter ikke så lenge som før. Resultatene i skolen går opp. Det er færre hull i veiene. Ledigheten her i Telemark er også lavere enn den var på samme tid i fjor.

Abrahamsen viser til at tall fra NAV viser at ledigheten i Telemark var på 2,7 % i september i år. Det er 20 prosentpoeng lavere enn i september 2015. Ventetiden har i gjennomsnitt gått ned med 5 dager fra 2014 til 2015 i Helse Sør-Øst.

Samferdselsinvesteringene i vår samferdselsregion er økt med 50 %, eller 3 mrd mer enn de siste fire årene under den forrige regjeringen. Sammenlignet med 2013 har vi frem til 2015 fjernet hullene på 16 km av riksveinettet i fylket vårt. Med fortsatt rekordhøye bevilgninger til vedlikehold av vei, vil det også bli bedre i år og neste år. 

Ny vei på fra Gvammen til Århus i Seljord er satt i gang, veien fra Seljord til Åmot bygges uten bommer (slik det opprinnelig var planlagt), og mye gjøres med Rv 36 fra Seljord til Skien. Regjeringen og samarbeidspartiene har gitt Grenlandsregionen belønningsavtale om kollektivmidler, og overoppfylt statens del, ved å gi 205 mill. kr i kollektivstøtte til dette byområdet, 25 millioner mer enn avtalt.

Det er også 385 lærere som har fått tilbud om etter- og videreutdaning i Telemark i 2016. Totalt 728 siden regjeringen startet.

- Det er mange forsøk på å svartmale situasjonen, men jeg tror ikke innbyggerne kjenner seg igjen i det. De ser at Høyre styrer trygt i en krevende tid, og leverer på det vi lovte før valget. Jeg tror partiets sterke situasjon også skyldes at velgerne ser det skjer mye positivt lokalt.

Abrahamsen peker på at samarbeidspartiene har hatt flertall på snittet av målingene ni av de siste ti månedene ifølge nettstedetpollofpolls.no.

- Det er et uttrykk for at velgerne er fornøyd. Under ett år før valget ligger vi bedre an til å få gjenvalgt en statsminister fra Høyre enn siden Høyrebølgen på 80-tallet med Kåre Willoch. Jobben nå er å vise at vi også fremover har de beste løsningene for å skape flere lønnsomme jobber, mer kunnskap i skolen, bedre velferd og trygghet i hverdagen. Lykkes vi med det er jeg sikker på at velgerne vil gi oss tillit til å styre i fire nye år.