Helseforetakene gir svak politisk og demokratisk kontroll

Telemark Høyre ber regjeringen vurdere om ikke de ny opprettede regioner kan få ansvar for helseforetakene.

I forrige stortingsprogram gikk Høyre inn for at foretaksmodellen burde avvikles. Telemark Høyre mener at helseforetakene  gir svak politisk og demokratisk kontroll over sykehusene  og som utgjør større verdier på statsbudsjettet.

 

Telemark Høyre oppfatter også at flere av foretakene er negativt innstilt til private helseforetak og spesielt innenfor rus og omsorg.

 

Telemark Høyre ber regjeringen vurdere om ikke de ny opprettede regioner kan få ansvar for helseforetakene.Det kan gjøres unntak for et par større statlige spesialistsykehus.