Ja til eggdonasjon

Historien, naturen og biologien kan vi. Kvinne og Mann unnfanger barn – kvinne føder. Alt er fint og alle er godt forlikte. Og alt avvik fra dette – er politikk.  Likekjønnede par, infertile par, de som ønsker å avbryte svangerskap og de som ønsker å bruke prevensjon.


For la oss være enig om det – naturen har sørget for at å lage barn – det er gøy. For hvis det ikke var det, så ville vi kanskje vegret oss litt med alle hensyn som må tas, utviklingen i samfunnet, klima, miljø, har vi i det hele tatt råd til et barn? 

 
Det er et par hundre kvinner i året som reiser utenlands for å få hjelp med sine fertilitetsproblemer. Fra naturens side har hun livmor, fødselskanal og ellers en kropp som er i stand til å bære frem og føde et barn. Hva stopper oss? 

Barnets beste. Senskader, føre-var hensyn?
Jeg mener at barnets beste er å vokse opp hos noen som ønsker en, jeg tror at verdien av en familie som kan bidra til å gi deg bekreftelse, mestringsfølelse, sosial tilhørighet, som har «valgt» deg – er like viktig som genetisk tilknytning.

Høyre er kanskje det mest toneangivende partiet når det kommer til samvittighetsspørsmål, ikke bare fordi våre stemmer teller til et flertall – men fordi vi har tradisjon for å gjøre resonnerte, veloverveide beslutninger som utkrystalliserer seg i realpolitikk. 

For det handler ikke bare om foreldrenes ønsker, det handler ikke om kjøp og salg av kropp og det handler ikke om å ødelegge naturens premisser.
Alt avvik fra natur er politikk, og i dag er vi takknemlig for politikk som hjelper folk å avbryte svangerskap. Fordi at å lage barn - det er gøy. Nå må vi legge til rette for en politikk som også kan hjelpe til å starte svangerskap. Som sidestiller sæddonasjon, med eggdonasjon – Donasjonen skal være frivillig, kompenseres minimalt, kjent i register og det stopper der.

Så kjære landsmøte – jeg ønsker et Høyre som sier et rungende ja til eggdonasjon.