Nok en godsak fra Regjeringen

Regjeringen har besluttet at Forbrukerrådets oppgaver skal samles ved tre større kontor. Ett av kontorene får sin plass i Skien.

- Det er jeg svært glad for, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.

Målet med regionskontorene er å bygge opp store og robuste fagmiljøer. At et av disse blir lagt til Skien og Telemark er en gladsak, sier Abrahamsen.

Selv om ledigheten er på vei ned og har stabilisert seg her i Telemark, vil et slikt kontor gi flere nye arbeidsplasser. Det antas at det vil bli minimum 15-20 nye stillinger ved regionskontoret i Skien har Abrahamsen fått bekreftet.

Abrahamsen forteller at omstillingen i Forbrukerrådet er et ledd i Regjeringens arbeid med å effektivisere det forbrukspolitiske virkemiddelapparatet og styrke tilbudet om utenrettslige tvisteløsning

Regjeringen regner med at den regionale omstillingen skal være på plass innen 1. mai i 2017.