Heddas vådeskudd

Hedda Foss-Five har uttalt at det er nå arbeidet med å velge nytt hovedsete for politidistriktet starter. Jeg må si at denne uttalelsen fremstår mer som en verbalvådeskudd enn noe annet.
Jeg må si at denne uttalelsen fremstår mer som en verbalvådeskudd enn noe annet.  

Det som POD, og muligens enkelte lokalpolitikere, ikke har fått med seg er at vi i Grenland er i en nasjonal særstilling. Vi har et meget velfungerende beredskapssystem, hvor alle involverte, fra de frivillige organisasjonene til Forsvaret, samarbeider godt og samøver ofte. Vi har noe som i resten av landet er kjent som Grenlandssamarbeidet. Vi har i årevis gjennomført årlig beredskapsøvelser hvor industrien, nødetatene (politi, helse og brann), sivilforsvaret og kommunene har samarbeidet i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Brannvesenene i Grenland, med Guttorm Liebe m.fl. i spissen, er også velrenommert nasjonalt og har bidratt til utvikling av kriseledelsessystemet for brannvesenene. Dette samarbeidet har også vist seg å være velfungerende i reelle hendelser av nasjonal dimensjon slik som Fullcity hendelsen.

POD hopper bukk over alt dette, og oppfører seg som et ektepar som skal kjøpe en ny kok på Oslo vest. Det er nemlig slik at det arealet og beliggenhet som gjelder.  Her vurderes ikke hva som er best for befolkningen, samfunnssikkerhet eller beredskap.

Videre hører jeg nå rykter om at POD omsider har bestemt seg for å avlegge Skien et besøk. Noe som er vel og bra, men dette burde vel ha blitt gjort før man skrev dette såkalte beslutningsgrunnlaget. Jeg kan også legge til at Politidirektøren uttalte allerede før sommeren at Skien ikke hadde de beste kortene på hånden, noe som er litt underlig all den tid han nå påstår at Grenland fortsatt har mulighet til å få hovedsete. Videre må jeg legge til at det kan virke som Vestfold allerede har posisjonert seg for å få etterforskningskapasitetene i det nye distriktet, men det sikker som både Foss-Five og etatsledelsen i POD påstår nå arbeidet starter.

Dersom meriterte lokalpolitikere og etatsledere mener at påvirkningsarbeidet starter nå, så må jeg med all respekt si at det fremstår som de har liten forståelse for hvordan beslutningsprosessene i offentligsektor foregår.  

Håper å se både engasjerte og aktive lokalpolitikere og polititopper med fokus på sikkerhet og beredskap for regionen og befolkningen i tiden fremover, og ivaretakelse av de polititjenestemenn og -kvinner som hver dag sikrer vår trygghet.