Solveig inn i transport- og kommunikasjonskomiteen

Dette blir spennende og utfordrende. Transport- og kommunikasjonskomiteen har mange store oppgaver å ta fatt på i årene som kommer, sier Abrahamsen.


Torsdag ble det klart at Telemark Høyres Solveig Sundbø Abrahamsen er klar for transport- og kommunikasjonskomiteen.

 

Det har blitt gjennomført viktige reformer de fire siste åra som har bidratt til at vi får bygd mer vei raskere og billigere. Det viser blant annet veiprosjektet på nye E18 i Bamble, som er i rute.

 

Viktige prosjekter som kommer Telemark til gode vil Abrahamsen aktivt arbeide for å få gjennomført.

 

-  Jeg mener Nye Veiers portefølje bør utvides ved neste rullering. Hvilke prosjekter som må inn, må være del av en prosess og utredes nærmere sier Abrahamsen, som gleder seg til å ta fatt på oppgavene i transport- og kommunikasjonskomiteen.