Telemark Høyre flytter ut av Eeks Gård

Eeks Gård, Rådhusgaten 2, der Telemark Høyre har hatt sine kontorer i over to tiår, skal totalrehabiliteres. Telemark Høyre har derfor valgt å flytte ut.

Som en konsekvens av at Vestfold og Telemark blir slått sammen til et fylke fra 1. januar 2020 er det i lengre tid vært arbeidet med å slå sammen Vestfold Høyre og Telemark Høyre. Dette vil etter alt å dømme skje på et møte 9. februar 2019.

Som en konsekvens av et slikt vedtak vil også fylkessekretariatene bli slått sammen.

Eeks Gård, Rådhusgaten 2, der Telemark Høyre har hatt sine kontorer i over to tiår, skal totalrehabiliteres. Telemark Høyre har derfor valgt å flytte ut.

Det er ennå ikke bestemt hvor det nye hovedkontoret for Vestfold og Telemark Høyre skal være, men midlertidig flytter Telemark Høyre inn hos Vestfold Høyre i Tønsberg.

Arbeidet med å finne nye lokaler er så smått begynt for det som skal bli Vestfold og Telemark Høyres hovedkontor i fremtiden.