Søk

Budsjettmidler til vei, bane og kanal.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er det satt av midler til flere gode saker i Telemark, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.

Veiene blir rustet opp
Abrahamsen sier det foreslås i budsjettet at det skal settes av statlige midler til å videreføre utbedringen av E134-strekninger, Seljord og Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje.  Utbyggingen av strekningen Gvammen-Århus, blant annet med ny Ørevellabru får 340 millioner i statlige midler. Det er bra, sier Abrahamsen.

Regjeringen foreslår også at det settes av 200 millioner for 2017 til prosjektet riksvei 36 Skyggestein - Skjelbredstrand i Skien, sier hun.

Nytt parkeringsanlegg for Tog i Skien
Abrahamsen forteller videre at Regjeringen setter av 100 millioner til å bygge nytt parkeringsanlegg for tog i Skien. Anlegget legger til rette for at flere tog kan settes inn på InterCity-strekningen mellom Skien og Lillehammer. Anlegget skal stå ferdig i 2018.

4 millioner til Telemarkskanalen
Telemarkskanalen er Telemark, og det er viktig for kanalens fremtid at det kommer midler over statsbudsjettet, sier Abrahamsen.

I regjeringens framlegg til budsjett er det satt av fire millioner til vedlikehold av kanalen. Dette er kroner og øre som kommer godt med for at Telemark fortsatt skal ha en vannvei i Telemarksvassdraget, sier Abrahamsen.

Telemark har fått midler fra andre poster på budsjett også kan Abrahamsen fortelle.

- Vest-Telemark museum får økt sitt tilskudd til 6,8 mill kr.

- Midler til sluttføring av utbedring av Høgenheitunnelen i Bamble

- Tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Notodden lufthavn er omfattet av   tilskuddsordningen

- Belønningsordninger for bedre kollektivtransport i byområdene

- Farledstiltak - "Innseiling Grenland"

- Videreføring av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke

- Telemark fylkeskommune er foreslått tildelt 42 millioner kroner til regional utvikling.

- Det foreslås å bevilge 11,7 mill kr til kommunene i Telemark til tidlig innsats for å sørge for at barna våre lærer mer på skolen.

Selv om jeg kunne ønske meg flere gode tiltak for Telemark inn på neste års budsjett, er jeg alt i alt tilfreds med budsjettforslaget, sier Abrahamsen.

Min oppgave videre blir fortsatt å arbeide for at Telemark skal komme godt ut av fremtidens budsjetter, bekrefter stortingsrepresentanten.