Vår visjon

Næringslivet er selve bærebjelken i vårt samfunn. Skal vi ha vekst et godt tjenestetilbud må vi legge til rette med gode rammevilkår i imøtekomme næringslivets behov.

Våre hovedsaker

Næringsliv

Drangedal Høyre vil utbedre eksisterende næringsarealer og regulere nytt areal ved Straumekrysset. Vi ønsker nyetableringer av bedrifter som verdsetter den godt synlige beliggenheten som et konkurransefortrinn.

Samferdsel

Drangedal Høyre vil arbeide for gode samferdselsløsninger. Fylkesveiene bør oppgraderes til 60 tonn totalvekt for å få en bedre lønnsomhet i skognæringen. Utvidelse av bruene på Voje og Sanneslangen må gjennomføres snarest, men vi ser også andre bruer i Drangedal som trenger oppgradering.

Skole

Drangedal Høyre vil sikre et godt skoletilbud med kvalitet i grunnopplæringen. Grunnskolen er det viktigste ledd i utdanningen. Her får elevene kunnskap og ferdigheter som skal gjøre dem i stand til å bidra til samfunnet senere.

Kultur

Bygdas fine kulturhus og våre gode idrettsanlegg skal brukes og driftes på en forsvarlig måte. Vi ønsker oss en opprustning av ungdomsklubben på Tippen og å holde et rusfritt miljø der.  Vi vil se positivt på en søknad om å få til en motorsport-bane i kommunen.

Se vår politikk

Drangedal kommune

Telemark

Kontakt

Øivind Birger Løite
Leder
Telefon: 90916021

Ole Espen Strand
Fylkessekretær
Telefon: +4791340541

Aktuelt

Våre folk