Rustet for fremtiden

Er vi forberedt

Det er viktig for Drangedal Høyre å få frem nye ideer og bedre dagens løsninger, slik at vi blir bedre rustet for fremtiden i et samfunn som er i endring.

Vi har i dag en oljenæring som ikke lengere vil være en så stor del av den økonomiske veksten. Dette tror vi småkommunene vil merke i fremtiden. Det er derfor viktig at Drangedal kommune ikke driver med kostnadskrevende oppgaver som går på bekostning av de viktigste oppgavene som kommunen skal løse, som bl.a. skole og eldreomsorg. Skal vi sikre velferden å skape en bærekraftig utvikling i kommunen. Dette vil vi gjøre ved mer fokus på samferdsel og ved å tilrettelegge å gi gode rammevilkår for næringslivet ved bl.a. å ha et fornuftig skatte og avgifts nivå. I tillegg så vil vi jobbe med bostedsattraktivitet og spredt boligbygging i hele kommunen.