Kontakt

Adresse

v/ Astrid Lunde, Sannes
3750 DRANGEDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Drangedal Høyre

Drangedal Høyre ledes av Øivind Birger Løite

Drangedal Høyre vil jobbe med bolyst og bostedutvikling. Spredt boligbygging og trygge skoleveier er viktige saker.