Politikk

De viktige sakene for Høyre er først og fremst å legge tilrette for en god skolestruktur, og et bra helse tilbud med god kvalitet i eldreomsorgen.

Våre hovedsaker

Næringsliv

Drangedal Høyre vil utbedre eksisterende næringsarealer og regulere nytt areal ved Straumekrysset. Vi ønsker nyetableringer av bedrifter som verdsetter den godt synlige beliggenheten som et konkurransefortrinn.

Samferdsel

Drangedal Høyre vil arbeide for gode samferdselsløsninger. Fylkesveiene bør oppgraderes til 60 tonn totalvekt for å få en bedre lønnsomhet i skognæringen. Utvidelse av bruene på Voje og Sanneslangen må gjennomføres snarest, men vi ser også andre bruer i Drangedal som trenger oppgradering.

Skole

Drangedal Høyre vil sikre et godt skoletilbud med kvalitet i grunnopplæringen. Grunnskolen er det viktigste ledd i utdanningen. Her får elevene kunnskap og ferdigheter som skal gjøre dem i stand til å bidra til samfunnet senere.

Kultur

Bygdas fine kulturhus og våre gode idrettsanlegg skal brukes og driftes på en forsvarlig måte. Vi ønsker oss en opprustning av ungdomsklubben på Tippen og å holde et rusfritt miljø der.  Vi vil se positivt på en søknad om å få til en motorsport-bane i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram