Vår visjon

Gode lokalsamfunn skapes av innbyggerne gjennom aktiv deltakelse i dugnad og frivillighetsarbeid, her er vi blant de beste i Norge. Notodden Høyre ønsker å skape fortsatt vekst og utvikling i Notodden kommune i samarbeid med frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig sektor.

Våre hovedsaker

Oppvekst og skole

Notodden Høyre vil arbeide for en framtidsrettet skole og utdanning, og vi vil prioritere kunnskapsbasert opplæringstilbud med høy kvalitet i alle ledd og på alle trinn.

Helse og sosial

Notodden skal være et godt sted å bo gjennom hele livet, hvor alle skal føle trygghet for egen velferd.

Næring og utvikling

Vi vil lytte til og følge opp eksisterende næringer i kommunen slik at de får mulighet til vekst og utvikling

Klima og miljø

Klimautfordringen er global, men mange tiltak kan gjøres lokalt.

Se vår politikk

Notodden kommune

Telemark

Kontakt

Veslemøy Wåle
Leder
Telefon: +4791703385

Ole Espen Strand
Fylkessekretær
Telefon: 91340541

Aktuelt

Tidlig innsats

Lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker i Notodden-skolene.  Etter vårt tidligere forslag om å inngå et samarbeid med...

Klima på dagsorden.

Norske kommuner spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og gjennom et aktivt eierskap mener vi i Notodden Høyre at disse grepene...

Våre folk