Politikk

Vårt program viser deg hva vi vil prioritere de neste fire årene. Flere ut i arbeid er en av våre viktigste oppgaver. For ungdommen er det avgjørende å fullføre videregående skole og Notodden Høyre vil aktivt legge til rette for flere lærlingeplasser og ulike praksisplasser i Notodden kommune som kvalifiserer til arbeid.

Våre hovedsaker

Oppvekst og skole

Notodden Høyre vil arbeide for en framtidsrettet skole og utdanning, og vi vil prioritere kunnskapsbasert opplæringstilbud med høy kvalitet i alle ledd og på alle trinn.

Helse og sosial

Notodden skal være et godt sted å bo gjennom hele livet, hvor alle skal føle trygghet for egen velferd.

Næring og utvikling

Vi vil lytte til og følge opp eksisterende næringer i kommunen slik at de får mulighet til vekst og utvikling

Klima og miljø

Klimautfordringen er global, men mange tiltak kan gjøres lokalt.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her