Politikk

Vårt program viser deg hva vi vil prioritere de neste fire årene. Flere ut i arbeid er en av våre viktigste oppgaver. For ungdommen er det avgjørende å fullføre videregående skole og Notodden Høyre vil aktivt legge til rette for flere lærlingeplasser og ulike praksisplasser i Notodden kommune som kvalifiserer til arbeid.

Våre hovedsaker

Oppvekst og skole

Notodden Høyre vil arbeide for en framtidsrettet skole og utdanning, og vi vil prioritere kunnskapsbasert opplæringstilbud med høy kvalitet i alle ledd og på alle trinn.

Helse og sosial

Notodden skal være et godt sted å bo gjennom hele livet, hvor alle skal føle trygghet for egen velferd.

Næring og utvikling

Vi vil lytte til og følge opp eksisterende næringer i kommunen slik at de får mulighet til vekst og utvikling

Klima og miljø

Klimautfordringen er global, men mange tiltak kan gjøres lokalt.