Vår visjon

Skien og Grenland skal bli den viktigste regionen mellom Drammen og Kristiansand og være et naturlig avlastningsområde for veksten rundt Oslo.

Våre hovedsaker

Oppvekst

De første tiårene av livet skal gi barn og unge kunnskap og sosiale ferdigheter som de trenger for å klare seg selv.

Helse og Velferd

Omsorg for mennesker er ikke noe bare det offentlige kan ha ansvar for.

Samferdsel

Høyre vil ha bedre og sikrere veier, et moderne jernbanenett, brukervennlig kollektivtransport og moderne havner.

Næringspolitikk

Næringslivet selv er den viktigste drivkraft til egen utvikling.

Se vår politikk

Skien kommune

Telemark

Kontakt

Stein Erik Amlie
Leder
Telefon: +4745023748

Ole Espen Strand
Fylkessekretær
Telefon: +4791340541

Aktuelt

Frivillig-Het Høyre sak!

Alle politiske partier i Skien taler varmt om frivillig sektor i Skien kommune. Det er derfor et paradoks at vi i Skien Høyre måtte...

Når jødehatet vokser...

I juli i år forelå rapporten fra Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse. Den er skremmende lesning: Rapporten viser en...

Lærergaranti - Hva er det?

Vi leser mye rart om skole i lokalavisene for tiden. Noe av det rareste er utspillet fra AP`s ordførerkandidater i Skien og Porsgrunn...

Våre folk