Søk
Engasjerte elever er nøkkelen til den beste skolen!

Det er eleven som er skolen

Skolen er så mye mer enn lærere, læreplaner og lærebøker. Skolen er så mye mer enn rektorer, skoleledelse og skolebygg. Skolen er så mye mer enn friskoler, privatskoler og skolepenger. For skolen er så ufattelig mye mer, men også mye, mye mindre enn alt dette. For skolen er ikke en skole uten den viktigste av de aller viktigste faktorene; eleven! Det er eleven som er skolen!

 Det er eleven som er skolen!

«I starten var jeg ikke særlig interessert i skolen. Derimot så jeg hvordan aktiviteten ble større og større i klasserommet. Diskusjonene, og engasjementet ble stort, og mer og mer spennende. Til slutt startet jeg å delta jeg også. Det var da karakterene startet å stige, for jeg følte jeg måtte forberede meg til alle debattene», sa en medelev en gang til meg som forklaring på hva som skjedde når han startet i vår klasse. Skolen er samspillet mellom elever og hvordan man skaper en læringssituasjon som utfordrer eleven til å utvikle seg. Dette kan ikke gjøres med standardiserte maler. Ikke med felles læringsmetoder. Det handler om å se den enkelte elev, og hans potensiale. Vi må innse at mangfold er viktig, og respektere dette.

Den beste skolen skapes i et læringsmiljø med forskjellige personligheter, som utfyller og bidrar med forskjellig kunnskap og forskjellige innfallsvinkler på et tema.
Den beste skolen skapes med lærere som klarer å skape trygghet i klasserommet i samarbeid med elevene, slik at alle føler seg trygge på å bruke kunnskapen, og utvikle seg!
Den beste skolen skapes i et læringsmiljø som ikke setter fokuset på historisk gjentakelse, men dagsaktuell anvendelse. Vi skal ikke pugge historie, men se hvordan historien kan brukes i dag!
Den beste skolen skapes ved å gi tillit og respekt til eleven og hans valg, og akseptere at alle er forskjellige, og tilpasse skolen deretter.

Denne skolen er derimot vanskelig å skape. For mens mange politikere snakker om læreren mener jeg at de i like stor grad må snakke om eleven. En klasse er som en bedrift, der hvert element har sin plass og alle må virke sammen. Når en student er på skolen er det som å være på jobb. Han har sin plikt som student til å skape et læringsmiljø. Så lenge alle elever gir litt av seg selv skapes også den beste læringsarenaen, og dette må politiker legge til rette for!

Vår beste skole er en skole som trenger lekser for å repetere, og forberede. Vår beste skole trenger gode lærere som har oppdatert dagsaktuell kunnskap og pedagogisk lederevne til å føre gode timer med debatt og refleksjon. Ikke minst må de være tydelige rollemodeller for elevene, slik at det skapes et mobbefritt og trygt læringsmiljø. Vår beste skole trenger god struktur og tydelig klasseledelse, på den måten unngår man tidstyver, og elever som ønsker å teste grenser. Vår beste skole trenger tester for å kunne se hva som kan gjøres bedre, og vår beste skole trenger oppdatert utstyr og bøker. Men tilslutt, og kanskje det aller viktigste trenger vår beste skole elever som er engasjerte. Fordi til syvende og sist er det oss elevene som er skolen, og uten elevenes innsats, motivasjon og læreglede, er skolen ingenting!