Søk

Frivillig-Het Høyre sak!

Alle politiske partier i Skien taler varmt om frivillig sektor i Skien kommune. Det er derfor et paradoks at vi i Skien Høyre måtte etterlyse en erstatning for «Frivillighetsmeldingen» som hadde utgått for flere år siden. Først i 2015 ble en ny utgave vedtatt i bystyret, mange år forsinket.

Nå skal vi se fremover og sette planene i meldingen ut i praksis. Idrett og organisasjonsarbeid for barn og ungdom har flere gode sider og er en mangfoldig læringsarena, ikke minst for morgendagens ledere. Skien Høyre vil arbeide for å inngå flere gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, for eksempel i arbeidet med flyktninger og integrering. Vi vil også arbeide for at alle barn uavhengig av familieøkonomi får delta på minst en betalt fritidsaktivitet. Høyre vil være med å sørge for at frivillige organisasjoner igjen får gratis tilgang til lokaler og anlegg for opplæring og aktivitetsutvikling for barn og ungdom (0-19 år).

Kommunen må legge til rette for en lettvinn kommunikasjon med frivillige organisasjoner og sørge for oppdaterte web-løsninger for å ivareta dette. Vi vil arbeide for å sikre at organisasjonene kan drive sin aktivitet med forutsigbare og langsiktige rammebetingelser og finansiering.

Skien Høyre vil arbeide for at kommunen vår blir landskjent for måten vi samarbeider med frivillig sektor. Utgangspunktet er bra, kommunen vår kan vise til en særdeles oppegående, bred og engasjert frivillig sektor. Sammen skal vi gjøre den enda sterkere og stimulere til økt vekst.