Søk

Når patriotisme går utover sunn fornuft

I disse dager er det mye snakk om kommunesammenslåing. Det er mange delte meninger og mange har etter min oppfatning ikke tatt seg tid til å reflektere over hva en sammenslåing vil si for innbyggere i Grenland. Hva en sammenslåing vil si for barn, unge og familier.

Sammenslåing av kommuner er et sårt tema for mange, og ikke minst for lokalpatrioter som tviholder på ideen om at alt var bedre før og at ingenting kan endres til det bedre. Det er utvilsomt et gode for lokalsamfunnet med patrioter som brenner for nærmiljøet, ikke misforstå. Men i Grenlands tilfelle er man ikke mindre fra Siljan, Bamble, Porsgrunn eller Skien om det skulle bli noen kommuneadministrasjoner færre. På mange måter er det godt å være en patriot, men ikke når det går utover sunn fornuft.

For at kommuner skal kunne gi gode tilbud til sine innbyggere trengs det robuste fagmiljøer på mange ulike felt. Disse må være av en størrelse som tiltrekker seg kompetanse og gir en profesjonell forvaltning. Dette blir særlig aktuelt når kommunene skal tillegges nye om mer omfattende oppgaver. Forvaltningen flyttes nærmere innbyggerne og lokaldemokratiet styrkes ved at beslutninger tas lokalt. Å forsvare at en skal ha flere ulike kommuneadministrasjoner for et sammenknyttet området som Grenland er i beste fall naivt, mener jeg.

Ta for eksempel vi som jobber med barn, unge og familier i Porsgrunn kommune. Her har vi et Familiesenter som har mange lavterskeltilbud. Det er blant annet familieveiledning, forebyggende psykisk helseteam, gruppe for barn med to hjem og gruppetilbud til barn av psykisk syke foreldre. Dette er et tilbud som er kun for innbyggere i Porsgrunn kommune. Dette er et tilbud for familier som ikke har omfattende problemer, og dermed ikke behøver å havne inn under barneverntjenesten. Skien hadde helt frem til i fjor en Familietjeneste, som også tilbød mange lavterskeltilbud, men den ble lagt ned på grunn av Skiens anstrengte økonomi.

Altså, satt på spissen, har ikke barn, unge og familier i Skien, de samme mulighetene som barn, unge og familier i Porsgrunn. Familietjenesten i Skien hjalp om lag 250 familier i året, hvor får disse familiene hjelp i dag? Det er mange familier som trenger råd og veiledning, ja selv i Skien kommune. Mange som trenger hjelp har ikke problemer som er så omfattende at det skal henvises til barneverntjenesten, hvor kan disse henvende seg nå?

Helsestasjon for ungdommer i Skien har ansatt en psykolog. Noe som er et fantastisk lavterskeltilbud for ungdommer i Skien. Ungdommer i Porsgrunn kan ikke benytte seg av dette tilbudet da de ikke er folkeregistrert i Skien. Men går ungdom som bor i Porsgrunn på en videregående skole i Skien, da kan de benytte seg av dette tilbudet. Da spør jeg meg selv, hvor er logikken i dette? For meg er kommunegrensene mer til hinder enn noe annet.

Så hva skal jeg fram til. Jo vi må legge fra oss denne tilknytningen til kommunegrenser og begynne å tenke på hvilke muligheter vi har i Grenland.

Jeg tenker daglig på alle de mulighetene vi kunne hatt om vi kunne brukt alle de ressursene og kompetansen som finnes i Grenlandskommunene på tvers av dagens kunstige kommunegrenser. Ikke bare innen gruppen barn, unge og familier, men også innen andre faggrupper.

Jeg tenker daglig på alle barn, unge og familier som kunne ha benyttet seg av de ulike tilbudene i Grenland, men som ikke kan på grunn av kunstige kommunegrenser.

Jeg tenker daglig på alle de menneskene som sitter med ufattelig mye kunnskap som jeg ikke kan jobbe tverrfaglig med, på grunn av kommunegrensene.

Jeg tenker daglig på hvor fint det hadde vært om vi hadde tenkt muligheter, fremfor begrensninger.

Jeg tenker daglig på sammenslåing av kommuner og er positiv til dette. For i bunn og i grunn er det viktig å huske at sammen blir vi sterke. Fremfor å se begrensninger og la følelsene for kommunen styre, bør vi la fornuften slippe til.

Og med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer !