Søk

Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Skien Høyre vil arbeide for at frivillige organisasjoner som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, får økt støtte til dette.

Radikalisering er en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Dette finner vi å lese i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Innenfor voldelig ekstremisme ser vi blant annet al-Qaida-inspirert ekstremisme og islam-fiendtlig høyre-ekstremisme. Fremvekst av internett og sosiale medier som en virtuell radikaliserings-arena, internasjonale forhold som har fått stor betydning for trusselsituasjonen og faren for økt polarisering mellom ulike grupperinger gjør det krevende å forebygge og motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme.

Skien Høyre vil arbeide for å øke innsatsen innen forebygging med utgangspunkt i den handlingsveilederen som er utarbeidet for Skien kommune. Arbeidet i politirådet må få økt fokus og SLT-funksjonen i kommunen må ha prioritet og få støtte.

Vi har alle et ansvar for å medvirke til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Familie, venner, nærmiljø, skole, arbeidsplass, barnevern, NAV, frivillige organisasjoner, trossamfunn og fritidsaktiviteter er noen av bidragsyterne. Skien Høyre vil støtte opp om tiltakene som foreslås i Regjeringens handlingsplan og som skal utføres i kommunene. Forebygging må være i fokus på skolene våre og et tiltak vi har tro på er dialogkonferanser blant ungdommen. Hatretorikk på internett må motarbeides.

Skien Høyre vil arbeide for at frivillige organisasjoner som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, får økt støtte til dette.