Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Oppvekst

De første tiårene av livet skal gi barn og unge kunnskap og sosiale ferdigheter som de trenger for å klare seg selv.

Helse og Velferd

Omsorg for mennesker er ikke noe bare det offentlige kan ha ansvar for.

Samferdsel

Høyre vil ha bedre og sikrere veier, et moderne jernbanenett, brukervennlig kollektivtransport og moderne havner.

Næringspolitikk

Næringslivet selv er den viktigste drivkraft til egen utvikling.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her