Vår visjon

Tjøme Høyre vil være offensive i utviklingen av øyriket, ikke passive tilskuere til framtiden.

Våre hovedsaker

Kvalitet i omsorgen

Sykehjemsplasser, tilrettelagte boliger, dagsenter og hjemmetjenester skal ha tilstrekkelig kapasitet til å møte utviklingen

Kunnskap og trivsel i skolen

Vi vil ha bedre resultat på nasjonale prøver og vil jobbe for at Tjømes elever rustes bedre for videregående skole.

Barn og unge

Vi vil iverksette beslutningen om én ny og moderne Lindhøy-barnehage til erstatning for barnehagene på Pytteberget, i Lindhøyhagen og i Kirkerønningen.

Bedre og tryggere vei for alle

Vi vil jobbe aktivt for myke trafikanter: sikre fotgjengeroverganger, gode busslommer, gang og sykkelvei.

Se vår politikk

Tjøme kommune

Vestfold

Kontakt

Gunstein Sundene
Telefon: 90093692
Træleborgvn. 2
3112 TØNSBERG