Søk

Velkommen til årsmøte 2016


Tønsberg Høyre avholder denne gang sitt årsmøte på ærverdige og flotte Villa Møllebakken!

Servering og sosialt samvær!

Hjertelig velkommen!


For å være stemmeberettiget til årsmøtet må kontingent være betalt og man må ha vært medlem i minst 30 dager.