Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Utdanning

I Troms og Finnmark har vi behov for mer kompetanse i fremtiden. Derfor må vi gi alle elever et godt grunnlag for å lære, og skaffe seg en god utdanning. Vi har et universitet med bredt utdanningstilbud, som bidrar til kompetanse i nord.

I fremtiden trenger vi også nye fagarbeidere om vi skal kunne utnytte mulighetene i fylket vårt. Derfor trenger vi en skolepolitikk som bidrar til at flere fullfører videregående skole og lærer mer.

Samferdsel

God infrastruktur og kommunikasjon er forutsetningen for både bosetting og verdiskapning for alle i Troms og Finnmark. Vi trenger trygge og gode fylkesveier slik at både folk og næringsliv kommer seg frem.

Vi trenger kollektivløsninger som gjør at folk kan komme frem dit de skal raskt og billig, på en miljøvennlig måte. Derfor er prioriteringen av samferdsel en av Høyres viktigste saker.

Næring

Troms og Finnmark er en region med mange muligheter. Høyre ønsker at vi skal ta i bruk våre ressurser til å skape vekst og utvikling for folkene som bor her.

Vi ønsker at fylket skal være en tilrettelegger og ha en positiv holdning til ny næringsutvikling, samtidig som vi utvikler bedriftene som allerede er etablert.

Bærekraftig utvikling

Høyre ønsker at Troms og Finnmark skal være et grønt og miljøvennlig fylke. Vi mener fylkeskommunen må ta en lederrolle i kampen mot klimaendringene.

Vi må legge til rette for å kutte klimautslipp, men ikke stoppe utviklingen.

Geir-Inge Sivertsen - Leder, Troms og Finnmark

Geir-Inge Sivertsen

Leder, Troms og Finnmark

Kontakt

Troms og Finnmark Høyre

Markus Halftan Barth Akselbo

Fylkessekretær
Telefon 93057121

Markus Halftan Barth Akselbo

Fylkessekretær
Telefon 93057121

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk