Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Utdanning

Troms og Finnmark har gode forutsetninger med universitet og høyskoler som har brede utdanningstilbud, basert på lokal og internasjonal anerkjent forskning. Med Høyres solide videregående skole skal Troms og Finnmark gi disse institusjonene gode kandidater som vil investere i egen kunnskap og kompetanse i fremtiden.

Samferdsel og miljø

Infrastruktur og kommunikasjon er forutsettningen for både bosetning, verdiskapning og trygghet for alle i Troms og Finnmark. Derfor er prioritering av samferdsel sammen med utdanning grunnlaget for en god fremtid for Troms og Finnmark.

Næring

Næringslivet i Troms og Finnmark er variert og bredt. Høyre ser positivt på fremtiden for Troms og Finnmark. Men dette krever at fylket tilrettelegger for næringsutvikling og innovasjon.

Helse

Troms og Finnmark fylke har naturgitte forutsetninger for friluftsliv og god folkehelse. For Høyre er det viktig å fortsette arbeidet med folkehelsearbeidet.

Se vår politikk

Troms og Finnmark

Kontakt

Geir-Inge Sivertsen
Leder
Telefon: 95148700

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Programarbeidet har startet

Troms og Finnmark Høyre ønsker dine innspill til å utforme politikken vi skal gå til valg på. I tiden frem til årsmøte i februar ønsker...

Våre folk