Ambulanseberedskap i Troms og Finnmark

Responstid er ikke pr i dag et avgjørende krav når ambulansestrukturen vedtas. Troms og Finnmark Høyre ønsker at responstid tillegges avgjørende vekt slik at innbyggerne kan føle seg trygge på å få hjelp når situasjonen krever det.

Troms og Finnmark Høyre ønsker å opprettholde tryggheten for innbyggerne der de er bosatt. Dette er et bærende prinsipp for å sikre bosetting og utvikling i alle deler av landet vårt. Troms og Finnmark Høyre har som mål at næringsutvikling og bosetting i distriktene skal styrkes. Ethvert tiltak som øker usikkerheten omkring dette, vil ha langsiktige og negative konsekvenser for vårt arbeid med regional utvikling. Innbyggerundersøkelser viser at folk legger stor vekt på beredskap i forhold til sykdom når de blir spurt om hva som er viktig kvalitet for et bomiljø.

Responstid er ikke pr i dag et avgjørende krav når ambulansestrukturen vedtas. Troms og Finnmark Høyre ønsker at responstid tillegges avgjørende vekt slik at innbyggerne kan føle seg trygge på å få hjelp når situasjonen krever det.

Vedtatt som uttalelsepå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509