En besvergelse som gjentas og gjentas

Hovedbegrunnelsen er at Ap må stå samlet i det overordnede målet å fjerne dagens H/FrP regjerning som bedriver «demontering av Finnmark». I mine ører er en ganske sterk påstand, skriver Ole Klaudiussen fra Vardø.

I både Dagbladet Finnmarken og Lokalavisa Østhavet har Remi Strand tidligere i sommer forklart sin stemmegiving i Fylkestinget i forbindelse med nedleggingen av TIP-linjen i Vardø.

Begrunnelsen for å stemme for Finnmark Ap`s forslag er både rasjonell og begripelig. Hovedbegrunnelsen er at Ap må stå samlet i det overordnede målet å fjerne dagens H/FrP regjerning som bedriver «demontering av Finnmark» koste hva det koster vil. I mine ører er en ganske sterk påstand.

Et dykk i SSB`s Statistikkbank gir følgende opplysninger om viktige indikatorer for tilstanden i Finnmark:

20132016
Folketallsutvikling74 53476 149
Aktive fiskere 1 334 1 338
Frafall i VG Skole, antall elver271221
Skatteinngang (mill kr)4 777 5 776
Overnattingsdøgn reiseliv 542.456600.137
Inntekter eksport fra Finnmark,mill kr4 995 5 571


Indikerer dette demontering av Finnmark? Jeg synes utsagnet ligner mer på en politisk besvergelse som skal gjentas ved alle tenkelige anledninger fra de rødgrønne, enn virkelighetsbildet.

Så kan det være greit å huske at da Finnmark Amt omfattet både Troms og Senjens Fogderi, så var Finnmark ingen lillebror i det bildet. Tvert om. Har ikke Ap tro på Finnmarks evne til å ivareta sine interesser?