Finnmark går så det suser, Ap svartmale

Det er få om noen som kjenner seg igjen i språkbruken om at Høyre demonterer Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti utfordrer meg og Finnmark Høyre med påstanden: et fylke i motbakke. Jeg er fundamentalt uenig med Runar Sjåstad i denne påstanden.

Det er få om noen som kjenner seg igjen i språkbruken om at Høyre demonterer Finnmark.

Regjeringen har investert stort i samferdselsprosjekter, og legger opp til ytterligere investeringer i veier, flyplasser og fiskerihavner for å nevne noen av områdene. Helt konkret kan vi nevne forlengelse av rullebanen på Høybuktmoen, E6 vest for Alta, Skarvbergtunellen, og strekningsvise utbedringer på Riksveiene. Vi fortsetter satsingen på E6 vest for Alta med 1,5 milliard. Vi transporterer Finnmark.

Ap nevner helse som en av sakene som avgjør valget, da er det viktig å huske på at nye Kirkenes sykehus er det første sykehuset som er vedtatt og bygget i løpet av en regjeringsperiode. Ikke nok med det, regjeringen har innført pasientenes helsevesen, et helsevesen som setter pasienten i sentrum for egen behandling. Sykehuskøene reduseres og vi er godt i gang med å styrke helsetjenesten i kommunene. Vi kurerer Finnmark.

Regjeringen har også slått fast at fylkesmannen i den nye regionen skal ha hovedsete i Vadsø, og at det i fremtiden skal være minst like mange arbeidsplasser der som det er i dag. Vadsø er faktisk den eneste byen som spesielt hensynas. Vi prioriterer Finnmark.

Høyre har gitt vekstfremmende skatteletter til en rekke Finnmarksbedrifter. Skattefunn er et konkret eksempel på hvordan skattelettelser bidrar til innovasjon og sikrere arbeidsplasser i Finnmark. Et konkret eksempel på en skatt som gjør det vanskelig å opprettholde lokalt eierskap i Finnmark er den særnorske formueskatten. Vi forbedrer Finnmark.

Viktigst av alt er regjeringens satsing på skole og utdanning. Vi har gjennomført en reform i høyere utdanning som har sikret Finnmark tilgang på større fagmiljø og flere studieløp. Vi satser på tidlig innsats i barnehage og skole blant annet med gratis kjernetid for barn med familier som ikke ellers har råd til det. Fra og med i høst belønner vi unge som studerer til og jobber som lærere i Nord-Norge med ekstra gode stipend. Vi ser allerede av søkertallene til lærerutdanningen at regjeringens politikk har gitt resultater. Vi skolerer Finnmarkingen.

Det går godt i Finnmark, med Høyre ved roret skal vi sørge for at det gjør det også i fremtiden. Vi monterer Finnmark.

Frank Bakke-Jensen, Europaminister