Høyre tror på Finnmark, Arbeiderpartiet krisemaksimerer

Omstillingene reformer medfører, oppfattes noen ganger som skumle og motstanderne forsøker å få reformen til å handle om noe annet enn det som er fakta. Kommunereformen handler om bedre kvalitet i kommunale tjenester, ikke om tvang. I Finnmark Høyre ser vi mulighetene en regionreform gir Finnmark. Vi forandrer for å bevare. Vi har selvtillit, og vi tror på Finnmark.

Finnmark Høyre gjør det bra på de siste målingene. Om siste måling var valgresultatet ville det vært Arbeiderpartiets dårligste valgresultat i Finnmark etter andre verdenskrig med unntak av valget i 2001. Dersom vi ser på Nord-Norge under ett ser vi at trenden er at Arbeiderpartiet går tilbake på meningsmålingene og ligger på et historisk lavt nivå. Ap ligger an til å havne under 30 prosent når en ser på landsdelen samlet, det er faktisk historisk lavt.

For Finnmark Høyres del er oppslutning på 12.4 (Infact) prosent eller 14.4 (Respons) prosent ingen ulykke. I alle tilfeller viser en analyse av meningsmålinger for Finnmark over tid at Høyre har holdt seg stabilt, og er sikret et mandat ved høstens valg. Analysen over baserer seg på meningsmålinger publisert på nettstedet pollofpolls.no.

Velgerne fortjener

Noen betimelige spørsmål blir dermed: hvorfor unngår media å sette fokus på Arbeiderpartiets dårlige oppslutning? Og kanskje enda mer interessant hvorfor problematiseres ikke Arbeiderpartiets svake maktforhold i en regjeringskonstellasjon som består av Arbeiderpartiet lavt på trettitallet og Senterpartiet som nærmer seg tjue prosent? Finnmarks egen Karl Erik Schjøtt-Pedersen hadde en egen ministerpost dedikert til å forhandle med omkamppartiet Senterpartiet. Hvordan skal regjeringssamarbeidet gå hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet nesten er jevnstore? Og viktigst av alt. Hvilke verdimessige endringer kan velgerne forvente? Hvilke valgløfter vil gi seg utslag i en endring av praktisk politikk? Dette er tema Finnmark Høyre mener media burde bruke tid på å utforske, ikke minst fortjener velgerne at media gjør en analyse av det.

Når det kommer til stykket har lederen i Altaposten rett, valg handler om politikk, om kombinasjonen av enkeltsaker og om en helhetlig plan for Norge. Vi er derfor veldig glad for at denne anledningen gir oss mulighet til å fortelle hvorfor Høyres politikk er best for Finnmark.

Forandre for å bevare

Kommunereformen og Regionreformen er ikke et angrep på lokal eller regional identitet, men effektivisering og profesjonalisering av forvaltingsnivå slik at du som innbygger får bedre offentlige tjenester. De ulike reformene i helsevesenet tar sikte på å skape pasientens helsevesen. Politireformen skal gjøre politiet i stand til å håndtere nye og mer komplekse former for kriminalitet. Kunnskapsløftet vårt er ingen steder viktigere enn i Finnmark. Omstillingene reformer medfører oppfattes noen ganger som skumle, og motstanderne forsøker å få reformen til å handle om noe annet enn det som er intensjonen. Kommunereformen handler om bedre kvalitet i kommunale tjenester, ikke om tvang. I Finnmark Høyre ser vi mulighetene en regionreform gir Finnmark. Vi forandrer for å bevare. Vi har selvtillit, og vi tror på Finnmark.

Historisk satsing på vei

Regjeringen har satset sterkt på samferdsel i Finnmark. Et av de viktigste tiltakene i nasjonal transportplan er tunnel gjennom Kvænangsfjellet. En tunnel som binder Finnmark sammen med resten av landet. Regjeringen var også raskt på banen med E6 vest for Alta. Regjeringen tok ansvar når Avinor ville omklassifisere rullebanelengden på Banak. Og ny nasjonal transportplan legger opp til forlengelse av rullebanen på Høybuktmoen, og utredning av ny flyplass i Hammerfest. Regjeringen bevilget penger til bygging av Skarvbergtunnelen og satte av midler til skredsikring. Riksveien Hammerfest Skaidi skal ferdigstilles i planperioden. Regjeringen har også satset sterkt på vedlikehold av veinettet. Det legges opp til store investeringer i fiskerihavner. Neida, alle ønsker ble dessverre ikke oppfylt i denne nasjonale transportplanen. Det skjer faktisk ingen steder i landet.

Regjeringen har sikret Finnmark et av de beste helsetilbudene som er mulig å gi med de rammene nasjonal helse og sykehusplan legger. Finnmark Høyre har jobbet systematisk for at Finnmark skal få et best mulig helsetilbud. Et godt helsetilbud har vært viktigere for oss enn å komme med lovnader, som ikke er mulig å følge opp. Høyre er et ansvarlig og etterrettelig politisk parti, det er vi stolte av.

Beste hilsen

Frank Bakke-Jensen
Marianne Haukland
Anne Karin Olli
Vetle Langedahl