Fritt behandlingsvalg

Høyre har denne uken lansert 10 punkter for en bedre helsetjeneste i de kommende årene. Jeg tar i dag for meg punkt 5, som har tittelen «Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg til å gjelde flere områder, og utvide ordningen med privatpraktiserende avtalespesialister og gi dem rett til å tildele pasientrettigheter».

For hva vil dette si i praksis? Jo, med Høyre i regjering i 4 nye år vil ordningen med fritt behandlingsvalg utvides og private spesialister kan etablere seg der de ser det største behovet. Der det offentlige i dag ikke leverer gode nok tjenester, eller er for langt unna der folk bor, vil det nå være mulig å benytte private spesialister. Disse behøver godkjenning fra Helfo – og må ikke lengere søke helseforetaket om å få etablere seg. Det offentlige skal ta regningen også for disse tilbudene, det skal ikke være lommeboka til pasienten som avgjør om man kan velge behandler og behandlingssted.

Åpner for flere

Om en privat spesialist ønsker å etablere seg i Finnmark – fordi det offentlige mangler tilbud her eller om innbyggerne ikke er fornøyd med det offentlige tilbudet – ja så skal de få lov til det! Dette åpner naturligvis opp for mange nye gode tilbud til befolkningen i hele landet, men i enkelte områder er dette behovet større enn i andre områder.

Norge har ikke klart å sikre oss et godt nok offentlig tilbud – køene har riktignok gått ned de siste 4 årene, men fortsatt gjenstår det mye. Når flere ser seg nødt til å tegne privat helseforsikring er det et tydelig signal på at vi ikke har lyktes med den organiseringen vi har hatt opp gjennom årene, og vi må tenke nytt. Og vi må slippe til spesialister som vil bidra til å få ned helsekøene og som vil gi dette tilbudet der pasientene bor.

Høyre ønsker valgfrihet

Dette er en av hovedforskjellene mellom Høyre og den rødgrønne siden. Får vi en rødgrønn regjering til høsten vil de private spesialistene miste sine kontrakter, og vi som pasienter blir igjen sluset inn til det nærmeste offentlige sykehuset. Hva vi som pasienter selv ønsker vil ikke lengere bli lyttet til. Jeg vil ha en regjering som lar pasienten velge selv hvor man skal få sin behandling, og at det offentlige betaler både for de offentlige og de private spesialisthelsetjenestene. Det skal være kvaliteten som skal være avgjørende for pasientens behandling, ikke om det er en offentlig eller privat spesialist som behandler oss.

Her kan du lese om Høyres 10 løfter