Innstilling til valg – Finnmark Høyres årsmøte

Valgkomiteens innstilling til Finnmark Høyres årsmøte den 30. og 31. januar i Alta

Siste helgen i januar avholder Finnmark Høyre sitt fylkesårsmøte i Alta. Årsmøtet starter lørdag og avslutter søndag. På valg denne gang er det leder og 2. nestleder, begge velges for to år.


Som leder av Finnmark Høyre innstilles det på gjenvalg av Jo Inge Hesjevik fra Porsanger. Hesjevik har vært leder siden 2014.

Som 2. nestleder innstilles det på gjenvalg av Hans-Jacob Bønå som også er ordfører i Vadsø. Bønå har vært nestleder siden


Valgkomiteen har også hatt i oppdrag å foreslå valg av utsendinger fra Finnmark til Høyres Landsmøte 2016

Landsmøtedelegater:

1. Hege Bjørkmann, Alta
2. Steinar Halvorsen, Loppa
3. Vetle Langedahl, Hammerfest
4. Eilif Johannesen, Sør-Varanger
5. Nils Kristian Winther, Tana, Unge Høyre

Vara:

1. Lise Anitra Johnsen, Sør-Varanger
2. Hans-Jacob Bønå, Vadsø
3. Christine Nilsen, Vardø
4. Tor-Bjarne Stabell
5. Unge Høyre – personlig vara

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gir arbeidsutvalget fullmakt til å supplere varadelegater hvis det blir behov.


Valgkomiteen har bestått av:
Leder Lise Svenning, mobil 97543075
Bjørnar Sparboe Simonsen
Sissel Wollmann