Klaging og syting vinner ingen hjerter

Ordfører i Vadsø Hans Jacob Bønå skriver om hvordan han mener vi kan få til positiv utvikling i Øst-Finnmark. Og noe han tenker vi kanskje bør slutte med.

Jeg synes vi jobber ganske bra sammen i Øst-Finnmark regionråd. At mine ordfører-kollegaer i Øst-Finnmark støttet oppunder Vadsø kommune sin høringsuttalelse i forhold til fylkesmannens fremtidige struktur viser det. Det satt Vadsø pris på.

Har vi det som skal til?

NRKs uttreden fra Øst-Finnmark er et annet eksempel. Her ga noen av dem positiv tilbakemelding, andre responderte ikke. Det kan det selvsagt være spesielle grunner for. Uansett, løpet er kjørt. De fleste av dem har forlatt, eller vil snart forlate Øst-Finnmark, så det blir nok langt mellom hver NRK-ansatt i Øst-Finnmark i fremtiden. Men selv om noen forlater oss, og det er selvsagt litt sårt, så skjer det tross alt mye positivt i Finnmark. Kanskje spesielt her hos oss i øst. Men er det positivitet, gjestfrihet og pågangsmot vi blir oppfattet å ha i store doser?

Jeg må være ærlig å si at det var en prøvelse å høre på all elendighetsbeskrivelsen om regjeringen i forbindelse med kommunereformen og nytt inntektssystem. Det meste i Øst-Finnmark handlet egentlig kanskje kun om inntektssystemet. Og når forslaget kom ble det stille, ja helt stille, reformsamtalene stilnet også bort. Våre respektive kommuner hadde leid inn BDO for å kartlegge kompetansen og tjenestetilbudet. Vi kan vel være ærlige på at noen utfordringer har vi alle sammen, utenom bare det som går på inntektssystem og økonomi. Om økonomien blir god for de fleste, så er det vel ikke gitt at tjenestene som leveres til innbyggerne blir gode nok av den grunn.

Plikter og ansvar i fremtiden

Poenget er at dette går ikke over, vi må forholde oss til våre plikter ovenfor innbyggerne, også for fremtiden. Utfordringene blir ikke mindre om inntektssystemet gir noen plusser. Fremtiden kommer, og nytten av å snakke ned de som styrer bør vurderes. Vi må sjøl ta ansvar, også her oppe, uansett regjering. Som et eksempel på det er når man får besøk av en statssekretær med en sjekk på 45 millioner og takker med å fremme følgende: ”Dette er en svart dag for Øst-Finnmark” Her inkluderer man altså alle kommunene i øst på en negativ måte i noe som kan tolkes som en skuffelse for Sør-Varanger, muligens tok ordføreren litt for mye tran før han mottok sjekken. Hva vet jeg. Men jeg vet i alle fall at det selskapet likte jeg dårlig å bli inkludert i. Det var overhode ikke noe svart dag for Øst-Finnmark, ei heller for Sør-Varanger.

Det som faktisk ville vært en svart dag for Øst-Finnmark var dersom regjeringen for eksempel la ned Kirkenes sykehus, da ville det vært helt riktig å si at det var en svart dag. Men akkurat det er ikke tema, for regjeringen bygger istedenfor et nytt sykehus i Kirkenes. Om regjeringen for eksempel sa at man legger ned Høybuktmoen flyplass, så ville heller ikke det vært en svart dag for Øst-Finnmark, ikke dersom man samtidig sa at vi bygger en ny storflyplass hos Knut Store i Nesseby. Det ville vært en tung dag for Sør-Varanger ja, det kan vi være enige om, men det ville utvilsomt vært en bedre dag for alle oss andre.

Alle ønsker oppfylt gjør ikke dagen svart

Kanskje vi skal prøve å ta innover oss hvilken tanker statssekretæren måtte ha gjort seg da hun fikk dette servert. Tenk dere at dere gir 40.000 kroner i konfirmasjonsgave til deres barn eller barnebarn, hvorpå konfirmanten repliserer at dette er aldeles for lite, dagen er ødelagt! Hva hadde dere tenkt om den håpefulle da? Vi må ikke opptre slik at regjeringen, uavhengig av farge, oppfatter at det er ingen vits å bruke energi på Finnmark for dem blir aldri fornøyd likevel. Hvis vi kommer dit, da mener jeg vi har tapt.

Statlige arbeidsplasser

Vadsø har prøvd det før, det virker ikke. I 2001 var det så hinsides mye sentralisering som pågikk at det ble opprettet en gruppe som kalte seg «Folkeopprøret», tanken var nok helt sikkert god. For det gjaldt å få satt utfordringene vi sliter med i distriktene på dagsorden nasjonalt, og vise at vi kan bidra med mye for nasjonen dersom vi bare får sjansen. Sjansen til å vise at det er smart å ta hele landet i bruk, men resultatet ble ikke godt. Statsminister Jens Stoltenberg ble ærekrenket og utskjelt på folkemøtet i Vadsøhallen. Tror noen at han reiste tilbake til Oslo, brettet opp ermene for virkelig å bidra til vekst og utvikling i Vadsø etter dette. Det kom altså ikke en eneste ny statlig oppgave til Vadsø i tiden 2005-2013 så vidt jeg har klart å registrere. Poenget mitt er at jeg vil at vi skal fremstå som seriøse reflekterte politikere, og at vi sammen jobber for felles vekst og utvikling uavhengig av politisk tilhørighet. Det er kanskje en bønn om å legge partipolitikken litt til siden, og jobbe sammen for felles vekst og utvikling.

Mye positivt

Jeg nevnte innledningsvis at det skjer mye positivt i Øst-Finnmark. Jeg skal nevne noen spennende prosjekt som vi alle er glade for, og som vi alle stiller oss helhjertet bak. 23. konsesjonsrunden i Barentshavet sør-øst. Nytt politidistrikt lokalisert til Kirkenes. 110-sentral for Finnmark lokalisert til Kirkenes. Nytt Sykehus, også det i Kirkenes. Sykehusinnkjøp HF Nasjonalt selskap med hovedkontor (HINAS) funksjon lagt til Vadsø. Dette er noen prosjekter som bærer bud om spennende tider for oss alle. Dette er muligheter, la oss gripe dem og utvikle oss. Det hadde neppe blitt slik hvis ikke vi stod sammen i viktige saker. Statsråd Jan Tore Sanner har uttalt at regjeringen ønsker å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. La oss gripe sjansen sammen om å få flere arbeidsplasser hit og la oss stå samla slik vi gjorde med 110-sentralen. Jeg er stolt av å ha vært med på å bidra til at 110 sentralen ble lagt til Kirkenes.

Å stå sammen om gode prosjekter

Jeg er stolt over å tilhøre en av de mest spennende regionene i landet for fremtiden. Vi burde alle, uavhengig av hvilken regjering vi har, snakke opp vårt nærområde Varanger og Øst-Finnmark som den mest spenstige og interessante region i Norge. Det herfra en god del av fremtidens finansiering av velferdsgodene vil komme fra. Da trenger vi også infrastruktur for å kunne levere. Vi vet hva vi har av flyplasser. Vi har en hovedflyplass i øst, Høybuktmoen lufthavn. Vi burde jobbe konstruktivt i lag for å få økt regularitet, kanskje spesielt i vinterhalvåret. Det vil være nyttig for oss alle.

Jeg ble intervjuet av Teknisk Ukeblad som satt på en rapport bestilt av StatNett. Rapporten konkluderer med at vår region skal ignoreres også i tiden fremover, det skal ikke satses på strømlinje til Øst-Finnmark. Rapporten forteller faktisk at det ikke er vind nok i Øst-Finnmark til å drive lønnsomme vindmøller. Det kommer altså på et tidspunkt da det er dokumentert at de vindmøllene vi har er de mest produserende i hele Europa, ja kanskje verden også. Vi skal altså ikke få den sårt trengte 420KV linja fra Skaidi til Varangerbotn da den ikke anses som lønnsom nok av Statnett. Her må vi alle bidra, ellers kan vi i alle fall bruke Rune Rafaelsen sin påstand med at det blir en svart dag for Øst-Finnmark, hvor siste mann får den tvilsomme æren å slukke lyset når vi drar.

Konklusjon herfra er at vi må gå i takt og jobbe med felles front mot felles mål. Min påstand er at ingen blir motivert til å høre på oss dersom vi uansett bare fremstår som misfornøyd for klaging vinner ingen hjerter.