– Kan bli et nytt eventyr

økt lønnsomhet og større forutsigbarhet skal sikre videre vekst i kongekrabbefisket.

Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om krabbefisket. Meldingen skal bidra til å øke verdiskapingen og dermed sikre økt lønnsomhet. Blant tiltakene er en ny modell for kvotefordeling basert på fartøyets levering av andre fiskeslag, endring av reguleringsåret og videreføring av et høyt beskatningstrykk på kongekrabben.

– Dette er en markedsorientert endring. Vi ønsker at fiskerne og samfunnet skal tjene mer penger på krabbefiske, og at det skal bli mer forutsigbart for de som skal fiske krabben, kjøpe krabben og spise krabben, sier Bakke-Jensen og fortsetter:
– Dette vil bidra til å gjøre næringen mer attraktiv, noe som er godt nytt både for fiskerne og kundene. Kongekrabbefisket vil nå ha alle muligheter for å bli et nytt sjømateventyr. Meldingen er et meget godt håndverk fra regjeringen, sier han.

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen, mener at man med denne stortingsmeldingen vil øke lønnsomheten og gjøre krabbefisket mer forutsigbart. Han er svært fornøyd med meldingen.
– Dette er en markedsorientert endring. Vi ønsker at fiskerne og samfunnet skal tjene mer penger på krabbefiske, og at det skal bli mer forutsigbart for de som skal fiske krabben, kjøpe krabben og spise krabben, sier Bakke-Jensen og fortsetter:
– Dette vil bidra til å gjøre næringen mer attraktiv, noe som er godt nytt både for fiskerne og kundene. Kongekrabbefisket vil nå ha alle muligheter for å bli et nytt sjømateventyr. Meldingen er et meget godt håndverk fra regjeringen, sier han.
Også stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen fra FrP er positivt til meldingen. Han er godt fornøyd med at krabbefisket nå skal bli mer profesjonelt og at man viderefører kravene til sikkerhet.
– Vi innfører med stortingsmeldingen krav til aktivitet for å få fiske kongekrabbe. Fiskere som ønsker å fiske kongekrabbe i lukket gruppe, må vise til førstehåndsomsetning i andre fiskerier. Dette gir også størst kvote. I tillegg viderefører vi kravet om minste fartøylengde på seks meter, sier Fredriksen.