Prøvenominasjoner til Finnmark Høyres stortingsvalgliste 2017

Her finner dere en oversikt over prøvenominasjonene. Saken oppdateres etter hvert som kommuneforeningene har sendt inn sine protokoller.

Kommuneforeningene har frem til 1. oktober til å komme med sine innspill til nominasjonskomiteen gjennom sine prøvenominasjoner. Kommuneforeningene står fritt til å føre opp nye kandidater. Her finner dere oversikt over de som stilt seg disponibel. https://hoyre.no/finnmark/aktuelt/har-takket-ja/

Plass:Navn:
Sør-Varanger Høyre, 19. september:
1Laila Davidsen
2Frank Bakke-Jensen
3Tove Alstadsæter
4Nils Kristian Winther
5Anne Karin Olli
6Kristen Albert Ellingsen
7Christine Nilssen
8Jonas Sørmo Nymo
9Marianne Haukland
10Stein Kollstrøm
11Monique Jørgensen
Vardø Høyre, 20. september:
1Frank Bakke-Jensen
2Anne Karin Olli
3Christine Nilssen
4Jonas Sørmo Nymo
5Tove Alstadsæter
6Vetle Langedahl
7Marianne Haukland
8Eilif Johannesen
9Nils Kristian Winther
10Monique Jørgensen
11Kristen Albert Ellingsen
Alta Høyre, 26. september
1Frank Bakke-Jensen
2Marianne Haukland
3Laila Davidsen
4Eilif Johannesen
5Vetle Langedal
6Anne Karin Olli
7Christine Nilsen
8Jonas Sørum Nymo
9Kristen Albert Ellingsen
10Tove Alstadsæter
11Bjørnar Sparbo Simensen
Vadsø Høyre, 27. september
1Frank Bakke-Jensen
2Anne Karin Olli
3Nils Kristian Winther
4Marianne Haukeland
5Vetle Langedahl
6Tove Alstadsæter
7Christine Nilssen
8Jonas Sørum Nymo
9Stein Kollstrøm
10Hilde Marie Meier
11Monique Jørgensen
Hammerfest Høyre, 29. september
1Frank Bakke-Jensen
2Anne Karin Olli
3Vetle Langedahl
4Tove Alstadsæter
5Jonas Sørum Nymo
6Marianne Haukeland
7Eilif Johansen
8Monique Jørgensen
9Nils Kristian Winther
10Christine Nilssen
11Stein Kollstrøm
Måsøy Høyre, 26. september
1Laila Davidsen
2Frank Bakke-Jensen
3Anne Karin Olli
4Vetle Langedahl
5Tove Alstadsæter
6Kristen Albert Ellingsen
7Stein Kollstrøm
8Marianne Haukeland
9Jonas Sørum Nymo
10Christine Nilssen
11Eilif Johansen
Tana Høyre, 29. september
1Frank Bakke-Jensen
2Laila Davidsen
3Nils Kristian Winther
4Tove Alstadsæter
5Bjørnar Sparbo Simensen
6Jonas Sørum Nymo
7Christine Nilssen
8Stein Kollstrøm
9Monique Jørgensen
10Eilif Johansen
11Marianne Haukeland
Loppa Høyre, 29. september
1Frank Bakke-Jensen
2Marianne Haukeland
3Torbjørn Johnsen
4Eilif Johansen
5Laila Davidsen
6Nils Kristian Winther
7Anne Karin Olli
8Tove Alstadsæter
9Kristen Albert Ellingsen
10Christine Nilssen
11Jonas Sørum Nymo
Nordkapp Høyre, 29. september
1Anne Karin Olli
2Frank Bakke-Jensen
3Vetle Langedahl
4Laila Davidsen
5Nils Kristian Winther
6Christine Nilssen
7Eilif Johansen
8Marianne Haukeland
9Jonas Sørum Nymo
10Monique Jørgensen
11Tove Alstadsæter
Porsanger Høyre, 2. oktober
1Marianne Haukeland
2Vetle Langedahl
3Christine Nilssen
4Frank Bakke-Jensen
5Anne Karin Olli
6Tove Alstadsæter
7Stein Kollstrøm
8Nils Kristian Winther
9Kristen Albert Ellingsen
10Monique Jørgensen
11Jonas Sørum Nymo
Kautokeino Høyre, 2. oktober
1Frank Bakke-Jensen
2Laila Davidsen
3Nils Kristian Winther
4Tove Alstadsæter
5Jonas Sørum Nymo
6Anne Karin Olli
7Kristen Albert Ellingsen
8Christine Nilssen
9Vetle Langedahl
10Marianne Haukeland
11Eilif Johannesen