Rana er et eksempel til etterfølgelse

Rana var et spennende og inspirerende besøk. Rana må sies å være et foregangs eksempel på mange områder. Integrering og grønn industri i verdensklasse er to av dem.

Rana samfunnet er på mangemåter prakteksemplet på at EØS-avtalen virker med bedrifter som eies av et spansk firma, henter råvarer fra hele Europa og selger varer til blant annet Sverige, Tyskland og England. Nye bedrifter som Tag Sensors har fått støtte fra EUs Horisont 2020 midler for å utvikle et instrument som forsikrer at matvarer og medikamenter transporteres i henhold til temperaturkravene, et svært spennende produkt som er høyst relevant for norsk eksportindustri.

Rammevilkår som styrker konkurransekraften

Mo Industripark er en industriklynge i verdensklasse. Her fikk jeg se hvordan bedrifter samarbeider, og hvordan en bedrifts biprodukt blir en annen bedrifts hovedprodukt. Denne formen for samarbeid er i tråd med regjeringens politikk for å gi industrien forutsigbare rammebetingelser som styrker konkurransekraften.

Regjeringen vil motvirke faren for karbonlekkasje, blant annet gjennom CO2-kompensasjonsordningen for kraftkrevende industri. Vi arbeider med flere momenter. Vi vil ha en kompensasjonsordning, vi vil at det skal være et nasjonalt ansvar og den skal tilpasses slik at den hindrer karbonlekkasje.

Yrkesfagene viktig for industrien

Fraværsgrensen har fungert bra i Rana, på landsbasis er nedgangen i fravær størst i yrkesfagene. Også i Rana er nedgangen stor, det viser at å sette krav virker og at barna våre er mer på skolen, lærer mer, og er bedre rustet for arbeidslivet.

Møt med Asif i Fiskebua viste meg en varm og inkluderende by, en by som i tråd med Høyres visjon gir «Muligheter for alle». Asif er en self made man, som serverer nydelig sjømat og skaper arbeidsplasser for flere.

Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha sett alt dere gjør, og alt dere får til er at Rana er et foregangs eksempel på mange områder. Integrering og grønn industri i verdensklasse er to av dem.