Regjeringen gjennomfører milliardinvestering i nord

Regjeringen fortsetter sin satsing i nord og kommer med tidenes gladsak til folk og næringsliv i Nord Norge; nå utstedes konsesjon på kraftlinjen, Balsfjord – Skaidi og gir milliardinvesteringer med store ringvirkninger. Dette er nordområdepolitikk i praksis.

Kraftlinjen vil sikre forsyningssikkerheten i Troms og Finnmark. Flere ganger, og senest under ekstremværet Ole i vinteropplevde landsdelen utfordringer for forsyningssikkerheten, der deler av landsdelen var uten strøm i flere timer. Risikoen for at dette skal skje reduseres kraftig når den nye kraftledningen er på plass. Et samlet nordnorsk næringsliv ser frem til realiseringen av dette prosjektet. Investeringen som regjeringen nå gir grønt lys for er svært viktig for videre utvikling og muligheter i landsdelen.

Prosjektene mellom Ofoten og Skaidi vil gi et samlet investeringsestimat på om lag 8 – 12mrd kroner.

– Dette er et av de største infrastrukturprosjektene i Nord Norge noen sinne, og viktig for hele landsdelen. Dette gir enorme muligheter for å fase inn mer fornybar kraftproduksjon og gir også store muligheter for olje- og gassindustrien langs hele den nordnorske kysten. Spesielt kraftkrevende industri får nå styrket sine rammebetingelser, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen i en kommentar til dagens nyhet.

I regionale ringvirkninger på prosjektet, Ofoten – Balsfjord har det generert ringvirkninger regionalt og lokalt på om lag 500 millioner kroner allerede. Kontrakter med store og mellomstore aktører er på rundt 300 millioner kroner. Underentreprenører på om lag 150 millioner kroner og indirekte ringvirkninger på om lag 50 millioner kroner.

På Sima Samnanger lå lokale ringvirkninger på ca 10 %. På Ofoten – Balsfjord ligger det på ca 15 %. Dette viser at nordnorske bedrifter er konkurransedyktige, byr seg frem og har den kompetansen som er nødvendig for å kunne levere nettjenester.

– Regjeringen legger til rette for å ruste Norge for fremtiden. Denne kraftlinjen er helt nødvendig for at også vår landsdel skal ha mulighet til å bidra med økt kraftproduksjon til alle forbrukere og styrke markedssituasjonen. For øvrig kommer ikke fornybarsamfunnet av selv, det må faktisk bygges. Nå bidrar Høyre og Fremskrittspartiet til at dette ikke bare er ord, men at det faktisk handles. Denne kraftlinjen vil gi store muligheter til lokalt og regionalt næringsliv i hele Nord Norge. Særlig for entreprenører vil denne konsesjonen gi store muligheter, avslutter Gudmundsen.