Regjeringen tre år: Gode resultater i krevende tider

Søndag feiret regjeringen tre år. Jeg mener at Høyre ligger an til å gjøre et godt valg neste år takket være at vi har levert gode resultater i krevende tider med oljekrise og flyktningekrise.

Resultatene i skolen går opp. Det er færre hull i veiene. Ledigheten her i Finnmark er også lavere enn den var på samme tid i fjor. Tall fra NAV viser at ledigheten i Finnmark var på tre posent i september i år. Det er tre prosentpoeng lavere enn i september 2015.

Samferdselsinvesteringene i vår samferdselsregion er økt med 130 prosent, altså mer enn doblet. Det er like mye økning som i hele region sør og vest og viser at regjeringen prioriterer Nord-Norge. I vår regjeringstid er det investert over 12 mrd. kr på samferdsel i landsdelen. Med fortsatt rekordhøye bevilgninger til vedlikehold av vei, vil det også bli bedre i år og neste år. Det bygges ny vei fra Kirkenes til Russland og ny E6-bru over Tana-elva. Det er også gjort mye på E6 vest for Alta, og utbedringer på Rv93 til Hammerfest.

Det er også 348 lærere som har fått tilbud om etter- og videreutdanning i Finnmark i 2016. Totalt 623 siden regjeringen startet. Vi lovte tidenes lærerløft og vi leverer på det. Finnmarksungdommene behøver bedre skoleresultater hvis enda flere skal kunne ta de mulighetene som kommer. Vi lovte og leverer.

Vi tar fiskeripolitikken på alvor. Der de rødgrønne skjøv problemene fremfor seg og nektet å ta i sakene, tar vi grep. Både strukturordningen og leveringsforpliktelsene kommer nå til politisk behandling i Stortinget.

Kommunene får nå direkte inntekter om de legger til rette for havbruk. Dette sikrer lokal næringsutvikling og næringsliv i fylket.

En meningsmåling to prosent lavere enn valgresultatet ett år før valget er et virkelig godt utgangspunkt for en god valgkamp. Når Eilif Aslaksen på stakkarslig vis tillater seg å harselere med mine tanker rundt det som ikke er med i Statsbudsjettet viser det heller en uredelig redaktøren, i et dårlig forsøk på å sverte Høyres arbeid.

Det samiske teateret Beivvas er ikke med fordi vi i Finnmark ikke har jobbet godt nok for dette. Jeg har lagt frem et forslag om å se utbygging av ny videregående skole i sammenheng med nytt teaterbygg. Ikke primært av hensyn til økonomi, men for å bygge et bedre prosjekt. Denne ideen forankres nå lokalt av Kautokeino Høyre, på Sametinget av Høyres Sametingsgruppe og i departementene av Høyre i regjering. Å gi Høyre skylden for at Sametinget ikke har prioritert denne saken er skivebom. Heller ikke museet i Vadsø eller grensestasjonen er klare ennå. At jeg ønsker de skulle være det, er noe annet som at de ikke har fått plass i budsjettet.

Jeg registrerer at redaktørene Reginiussen og Aslaksen, etter forholdsvis fattig evne, forsøker seg på noen politiske analyser. Jeg møter få innbyggere som kjenner seg igjen i disse beskrivelsene.

Finnmarkingene ser at Høyre styrer trygt i en krevende tid, og leverer på det vi lovte før valget. Jeg tror partiets sterke posisjon også skyldes at velgerne ser at det skjer mye positivt lokalt.

Politiske fakta forteller oss at samarbeidspartiene har hatt flertall på snittet av målingene ni av de siste ti månedene ifølge nettstedet pollofpolls.no. Dette er et uttrykk for at velgerne er fornøyd. Under ett år før valget ligger vi bedre an til å få gjenvalgt en statsminister fra Høyre enn siden Høyrebølgen på 80-tallet med Kåre Willoch. Jobben nå er å vise at vi også fremover har de beste løsningene for å skape flere lønnsomme jobber, mer kunnskap i skolen, bedre velferd og trygghet i hverdagen. Lykkes vi med det er jeg sikker på at velgerne vil gi oss tillit til å styre i fire nye år.