Sammenslåing fylkesorganisasjonene

Den 23.—25. februar 2018 skal Finnmark Høyre og Troms Høyre bli en organisasjon. Derfor avholdes det først to separate fylkesårsmøter der nødvendige vedtak blir gjort, og så går man over til å avholde stiftelsesmøte/årsmøte i den nye.

Begge fylkesstyrene til hvert av fylkene skal drøfte saken i fylkesstyremøtene om kun kort tid. Finnmark Høyre den 16. november og Troms Høyre den 2. desember.

– Jeg tror det blir en styrking av organisasjonen, og at det kan være med på å styrke vår mulighet med tanke på valget i 2019. Å være en felles organisasjon når vi skal nominere til en felles fylkestingsliste innen utgangen av november 2018 vil være en fordel. Jeg har tro på en felles region bestående av Finnmark og Troms, og gleder meg til vi skal gå i gang med å utforme politikken og til programarbeidet, sier Jo Inge Hesjevik som i dag er leder av Finnmark Høyre.

Heller ikke leder i Troms Høyre ser noen utfordringer.

– Dette har ligget i kortene ei stund. Og når valget i september ble klart er det ingen grunn til å vente. Vi er nok kommet lengre organisatorisk enn de andre partiene. Og det kommer til å bli en styrke. Det blir et spennende årsmøte med langt flere delegater til stede enn det vi har vært vant med i Troms. Vi ser frem til helgen med glede, sier Geir-Inge Sivertsen.

Når det kommer til navnet på organisasjon er det en av de tingene, i tillegg til vedtekter og andre nødvendige formaliteter, interimsstyret skal legge frem forslag på. Interimsstyret nedsettes av fylkesstyrene i de respektive organisasjonene og blir etter all sannsynlighet å bestå av arbeidsutvalgene.

Årsmøtehelgen finner sted i Tromsø 23. – 25. februar på Radisson Blu.

Årsmøtet består av selvskrevne og valgte delegater.

Selvskrevne:

– Fylkesstyret.
– Møtende medlemmer av Fylkestingsgruppen.
– Ordførere, varaordførere, gruppeledere.
– Fylkesrådsmedlemmer og byrådsledere.
– Statsråder, statssekretærer.
– Møtende stortingsrepresentanter.
– (Fylkesorganisasjonens faste komiteer og utvalg.)


Antall delegater valgt kommuneforeningen i Finnmark Høyre:

Vardø Høyre 531
Vadsø Høyre 6714
Hammerfest Høyre 3692
Kautokeino Høyre 1481
Alta Høyre 8284
Loppa Høyre 621
Hasvik Høyre 761
Kvalsund Høyre 361
Måsøy Høyre 711
Nordkapp Høyre 1842
Porsanger Høyre 6343
Karasjok Høyre 641
Lebesby Høyre 531
Gamvik Høyre 411
Berlevåg Høyre 501
Tana Høyre 1391
Nesseby Høyre 431
Båtsfjord Høyre 2432
Sør-Varanger Høyre 5093
4 27432


Antall delegater valgt av kommuneforeningen i Troms:

Tromsø Høyre 6 49620
Harstad Høyre 1 4237
Kvæfjord Høyre 1281
Skånland Høyre 3912
Ibestad Høyre 991
Gratangen Høyre 241
Lavangen Høyre 671
Bardu Høyre 3302
Salangen Høyre 741
Målselv Høyre 4353
Sørreisa Høyre 1802
Dyrøy Høyre 511
Tranøy Høyre 931
Torsken Høyre 241
Berg Høyre 331
Lenvik Høyre 7904
Balsfjord Høyre 2992
Karlsøy Høyre 661
Lyngen Høyre 1451
Storfjord Høyre 1391
Kåfjord Høyre 401
Skjervøy Høyre 751
Nordreisa Høyre 1772
Kvænangen Høyre 521
11 63159