Stortingsnominasjon 2017

Stortingsrepresentanten Frank Bakke-Jensen stiller seg disponibel for renominasjon for Finnmark Høyre til stortingsvalglisten 2017.

Nominasjonskomiteen har tilskrevet sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker renominasjon.

Frank Bakke-Jensen og Laila Davidsen har stilt seg disponible. Hans-Jacob Bønå har svart at han ikke ønsker å la seg renominere.