Ukebrev fra Frank – uke 28

Zalaris er et prakteksempel på at det er mulig å bygge eksportrettede kompetansearbeidsplasser over hele landet. En av EUs fire friheter.

Uken startet på Sortland i Vesterålen med besøk til Eimskip. Et spennende konsern som driver med frakt over hele verden. Båtene er spesielt kjent langs den nordnorske kysten. Møtet var veldig produktivt og jeg fikk innblikk i utfordringer og muligheter et konsern med lang erfaring for frakt av vare på kjøl møter til daglig.

Turen gikk videre til Grillo Catring for sushikurs. Det var veldig spennende å lære hvordan Grillo lager sushi til kolonialmarkedet i hele regionen og helt opp til Tromsø. Jeg fikk også se og smake på hvordan maten blir når den tilberedes til store selskap på Naustet i Sigerfjord. Her spiste vi en nydelig lunch tilbredt med lokale rådvarer sammen med Sortland Høyre.

På Lødingen besøkte jeg Zalaris som startet som en liten bedrift på Lødingen og siden har vært en del av ulike større selskaper. Zalaris har hovedkontor på Lødingen med distriktskontor i Oslo, Riga og India.

Zalaris er et prakteksempel på at det er mulig å bygge eksportrettede kompetansearbeidsplasser over hele landet. En av EUs fire friheter. Fri flyt av tjenester gir Zalaris tilgang på et marked med 500 millioner mennesker. EØS-avtalen har gjort det enkelt og mulig å eksportere kompetanseprodukter til Europa.

Ytterstad fiskeriselskap har en rekke spennende næringsinteresser i og ut av Lødingen. Filosofien for driften er lokal forankring. Hjemmehavnen er Lødingen, vedlikeholdet gjøres i Lødingen og det meste av mannskapet er fra regionen. Slikt blir det lokal verdiskaping også når fiskeriressursene er langt til havs.

Tirsdag gikk turen til Melbu for deltakelse på Melbukonferansen og besøk hos Melbu Systems.
Melbu Systems lager utstyr som er helt nødvendig for at hjulene i havbruk og sjømatindustrien skal gå rundt. Uten transportbåndene og annet teknologiskavansert utstyr ville prosessen med å få fisken fra sjarken og til markedet vært mye mer langtekkelig. Denne teknologien er også hvitfiskindustriens fremste verktøy i konkurransen mot lavkostland. Melbu Systems har brukt en rekke offentlige og Europeiske støtteordninger for å øke kompetansen og konkurransekraften til bedriften. De tar mot mange lærlinger og tør å satse på forsking og utvikling. Produktene selges til hele landet og de har kunder i Russland og Spania.

På Melbukonferansen fortalte jeg hvorfor Vesterålen egner seg godt til å konkretisere regjeringens nordområdestrategi hvor det lokale går hånd i hånd med det internasjonale. Her er det lange tradisjoner for nettopp det regjeringen ønsker med vår nordområdestrategi, nemlig å knytte bånd mellom det overnasjonale, det nasjonale, det regionale og det lokale.

Torsdag besøkte jeg Riddu Riddu her deltok jeg på joikekurs, kurs i festivalsamisk og jeg fikk en omvisning på festivalområdet av styreleder Christina Henriksen. Riddu er en utmerket brobygger mellom den norske og den samiske kulturen, og mellom urfolk verden over. Det ble også tid til et konstruktivt møte med fungerende ordfører, rådmann og næringssjefen i Kåfjord Kommune. Vi ble enige om å møtes igjen under et regionrådsmøte etter valget.

Nå står to ukers ferie for tur, etter pålegg fra Erna lover jeg å skynde meg med å få dem overstått.

Med ønske om en god og avslappende ferie,

Frank