Ukenytt fra Frank – uke 14

Hei,

Denne uken startet med en tur til Stockholm for Nordisk Råds temasesjon om Norden og USA. Nordisk Råd arrangerer en temasesjon hver vår. Den første var i Reykjavik i 2012 med tema Arktis. Det deltar en rekke parlamentarikere fra de nordiske landene og noen ministre. I tillegg til selve sesjonen hadde jeg også lunsj med Sveriges EU- og handelsminister Ann Linde.

Fra Stockholm gikk turen rett til Tromsø. Der deltok jeg på NHOs frokostseminar om Trump og Brexit og Sjømat Norges årskonferanse. I tillegg til det besøkte jeg Lufttransport AS og PEAB Bjørn bygg. Lufttransport AS har 300 ansatte som deltar i et EU Horisont 2020-prosjekt om digitalisering av manualer noe som kan øke kvaliteten og sikkerheten rundt kontroller av fly.

PEAB er en ledende bygg- og anleggsvirksomhet i Norden som er helt avhengige av arbeidsinnvandring fra EØS-land for å overleve. Selskapet forklarte selv at enkelte typer kompetanse ikke er å oppdrive i Norge lengre og må hentes fra utlandet, skulle tilgangen på denne kompetansen stoppe ville det være dramatisk for bedriften. Bjørn Bygg har 310 ansatte, hvorav 32 er lærlinger. De jobber med å ta inn nye lærlinger selv og legge til rette for egne fagarbeidere. Likevel fremhever Arild Østgård ved PEAB Bjørn Bygg i Tromsø at omsetningen ville halveres om de må kutte utenlandsk arbeidskraft, noe som i sin tur vil true de resterende arbeidsplassene i bedriften.

Turen til Tromsø viste at EØS-avtalen ikke bare har betydning for universiteter som er med i store forskningsprosjekt, men at også lokale bedrifter nyter godt av avtalen.

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg og god påske!

Med vennlig hilsen

Frank