Ukenytt fra Frank – uke 19

Hei!

Uken startet med en tur til Tallinn. Der møtte jeg blant annet utenriksministeren, europaministeren og helse- og arbeidsministeren. Estland skal ha formannskapet i EU neste halvår og derfor er det viktig med god kontakt. Jeg hadde også gleden av å signere avtalen om EØS-midlene mellom Estland og EØS-landene. EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa, i tillegg til at midlene styrker kontakten mellom Norge og mottakerlandene. Ønsker du å lære mer om EØS-midlene kan du gjøre det her: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/id115262/

Torsdag møtte jeg, fiskeriminister Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland næringslivet til et møte om Brexit. Brexit får innvirkning på en rekke aktører i Norge og det er viktig med god dialog for å sikre forutsigbarhet og trygghet.

Denne uken har hatt en rekke merkedager. 8. mai er frigjørings- og veterandagen og 9. mai feiret kongeparet sine 80-årsdager. En litt mindre kjent dag er Europadagen som også er 9. mai, selv om den ble feiret litt sent den 11. sammen med EUs ambassadør til Norge Helen Campbell. Det var på den dagen i 1950 at Robert Schuman først presenterte kull- og stålunionen. Det var startet på et Europa som samarbeidet i stedet for å krige.

Nå gjenstår det bare å ønske god helg!

Mvh

Frank