Ukenytt fra Frank

Hver uke har jeg ambisjoner om å sende ut et kort nyhetsbrev med høydepunkter fra uken som har gått.

Denne uken startet på Island med møter i Reykjavik. Jeg fikk møte utenriksminister, Guðlaugur Þór Þórðarson, og kunnskaps- og samarbeidsminister, Kristján Þór Júlíusson. Island er et land det er viktig for Norge å ha gode forbindelser til. Ikke bare på grunn av det nordiske samarbeidet, men også fordi at en velfungerende EØS-avtale avhenger av godt samarbeid mellom de tre EØS-landene.

Onsdag deltok jeg på Stortingets europautvalg. Utvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. De behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen (slik at de kan innlemmes i EØS-avtalen og bli gjeldene rett i Norge, Island og Liechtenstein). i Stortingets europautvalg møter medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen, EFTA- og EØS-delegasjonen samt andre aktuelle fagkomiteer. Møtene avholdes med jevne mellomrom. EØS- og EU-ministeren stiller alltid i tillegg til en eller to andre statsråder. Denne gangen hadde jeg med meg justisminister Per-Willy Amundsen. Noen aktuelle saker denne gangen var Brexit, Schengen og prosedyreforordningen.

Ukens siste reise gikk til Harstad for å delta på den første europakonferansen i regi av Harstadregionens Næringsforening. Hensikten med konferansen var å få flere av regionens bedrifter til å utnytte mulighetene som ligger i Europa. Europeisk samarbeid er viktig på alle på plan, også for små og mellomstore bedrifter. Gjennom EØS-avtalen får norske aktører tilgang på et hav av programmer og midler, og du trenger ikke være et stort universitet for å delta. Mulighetene ligger åpne for alle, du må bare vite hvordan, og det er derfor slike konferanser er gull verdt. De viser vei og kobler miljøene sammen.

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Frank Bakke-Jensen
EØS- og EU-minister og minister for nordisk samarbeid