Ukenytt fra Frank

Hei!

Denne uken startet med at jeg holdt åpningsinnlegget på den nordisk-baltiske ministerkonferansen om digitalisering i regi av Nordisk Råd. Jan Tore Sanner var vert for konferansen og temaene de skulle diskutere var blant annet hvordan myndighetene kan bli mer digital, hvordan vi i regionen kan samarbeide mer og hvordan vi kan jobbe opp mot Europa i digitale spørsmål.

Tirsdag var det debatt om den halvårige redegjørelsen min på Stortinget. Vi diskuterte ulike EØS- og EU-relevante spørsmål. Mitt hovedpoeng var at EØS-avtalen har tjent oss, og tjener oss, godt. Det er Norges viktigste avtale, og det er å leke med norske interesser å si opp avtalen. EU er vårt største marked og nærmeste nabo. Et godt og aktivt forhold til de er helt avgjørende, og den beste løsningen for Norge akkurat nå er å slå ring om EØS.

Uken min ble litt annerledes enn tiltenkt. Egentlig skulle jeg dra rett fra debatten til Brussel. Hvor jeg skulle delta på et frokostseminar i regi av Sjømat Alliansen om regjeringens arbeid med Brexit, et seminar i regi av Nord-Norges Europakontor og Færøyenes EU-delegasjon om sjømat fra Arktis og markedet i EU og Sjømatmessen. I tillegg skulle jeg lansere fondet mot ungdomsledighet. Fondet er en del av ordningen med EØS-midlene og det har som hensikt å motvirke ungdomsledighet spesielt gjennom regionalt samarbeid. Men på grunn av litt lengre debatter enn beregnet på Stortinget rakk jeg dessverre ikke det.

Jeg håper at dere alle har hatt en fin uke og god helg!

Med vennlig hilsen

Frank