Ukenytt fra Frank

Hei!

Denne uken startet med 1. mai og jeg tilbrakte dagen hjemme i Båtsfjord, men det mange kanskje ikke vet er at det var en annen merkedag denne uken også.

2. mai fylte nemlig EØS-avtalen 25 år. Jeg markerte dagen først med flaggheising utenfor den portugisiske residensen sammen med EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell. Vi valgte den portugisiske residensen fordi det var i Porto, Portugal, at avtalen ble undertegnet. Den har i et kvart århundre vært Norges viktigste avtale, og den gir oss rettigheter mange tar for gitt. Vi kan studere, reise, bo, arbeide og forske enkelt i hele Europa. Avtalen sikrer i tillegg norske arbeidsplasser og gir oss adgang til det indre marked.

Med jevne mellomrom avholdes Stortingets Europautvalg. Utvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. De behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen (slik at de kan innlemmes i EØS-avtalen og bli gjeldene rett i Norge). i Stortingets europautvalg møter medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen, EFTA- og EØS-delegasjonen og andre aktuelle fagkomiteer. Denne gangen hadde jeg med meg fiskeriminister Per Sandberg, og noen av temaene som ble tatt opp var snøkrabbe, flyktningsituasjonen i Middelhavet og brexit.

Uken ble avsluttet med en tur til Brussel med Erna hvor vi blant annet møtte EUs kommisjonspresident Jean-Claude Juncker.

God helg!

Frank