Vesterålen, så lokal at den blir internasjonal

Landsdelens tradisjoner for handel med omverden er lange og sterke.Regionen Vesterålen egner seg godt til å konkretisere regjeringens nordområdestrategi hvor det lokale går hånd i hånd med det internasjonale.

Under et besøk i Vesterålen fikk jeg innblikk i et variert og nyskapende næringsliv med sterke lokale røtter. Det ble det tid til en seilas på Hadselfjorden med jekta Brødrene. Vel om bord kunne kapteinen fortelle at denne typen båter i mange hundre år var brukt til å frakte fisk til Europa. Landsdelens tradisjoner for handel med omverden er lange og sterke.

Internasjonalt konsern med kontor på Sortland

Eimskip med sin flåte av fraktskip er godt kjent i hele Nord-Norge. Kontoret på Sortland med 21 ansatte er del av et internasjonalt konsern som er bygget opp og eies fra Island. Det er det felles rammeverket, som EØS-avtalen, som gjør det mulig for et islandsk konsern som Eimskip å drive virksomhet i og mellom flere europeiske land og resten av verden, og på toppen av det hele ha lokalforankring på Sortland.

Kompetansearbeidsplasser i hele landet

Zalaris startet som en liten bedrift på Lødingen som siden har vært en del av ulike større selskaper. Zalaris har hovedkontor på Lødingen med distriktskontor i Oslo, Riga og India. Zalaris er et prakteksempel på at det er mulig å bygge eksportrettede kompetansearbeidsplasser over hele landet. En av EUs fire friheter. Fri flyt av tjenester gir Zalaris tilgang på et marked med 500 millioner mennesker. EØS-avtalen har gjort det enkelt og mulig å eksportere kompetanseprodukter til Europa.

Lokal verdiskapning

Ytterstad fiskeriselskap har en rekke spennende næringsinteresser i og ut av Lødingen. Filosofien for driften er lokal forankring. Hjemmehavnen er Lødingen, vedlikeholdet gjøres i Lødingen og det meste av mannskapet er fra regionen. Slikt blir det lokal verdiskaping også når fiskeriressursene er langt til havs. Melbu systems lager utstyr som er helt nødvendig for at hjulene i havbruk og sjømatindustrien skal gå rundt. Uten transportbåndene og annet teknologiskavansert utstyr ville prosessen med å få fisken fra sjarken og til markedet vært mye mer langtekkelig. Denne teknologien er også hvitfiskindustriens fremste verktøy i konkurransen mot lavkostland. Melbu Systems har brukt en rekke offentlige og Europeiske støtteordninger for å øke kompetansen og konkurransekraften til bedriften. De tar mot mange lærlinger og tør å satse på forsking og utvikling. Produktene selges til hele landet og de har kunder i Russland og Spania.

Konkretisering av vår nordområdestrategi

På Grillo lærte jeg å lage sushi med lokale råvarer. Grillo leverer sushi til kolonialmarkedet i en region som strekker seg helt opp til Tromsø i nord. Uten gode kommunikasjoner hadde det ikke vært mulig å levere fersk mat til en region som for få år siden hadde flere ferger enn bruer og tuneller, eller effektivt å eksportere sjømat til markedene. Regionen egner seg godt til å konkretisere regjeringens nordområdestrategi hvor det lokale går hånd i hånd med det internasjonale. Her er det lange tradisjoner for nettopp det regjeringen ønsker med vår nordområdestrategi, nemlig å knytte bånd mellom det overnasjonale, det nasjonale, det regionale og det lokale.