Vi trenger ikke politikere som snakker ned Nord-Norge

Denne landsdelen trenger at vi trekker frem de gode og positive historiene, og at vi har politikere som tror på Nord-Norge og som legger til rette for verdiskapning og vekst. Det handler om å være positiv, om å tale vel om hverandre, og om å se fremover og se på mulighetene. Vi trenger ikke politikere som snakker ned Nord-Norge.

Etter snart fire år med borgerlig regjering er Nord-Norge omgjort til en vandalisert landsdel hvor alt er mørkt og trasig. I alle fall om en skal lytte til og tro på alt som kommer fra nordnorske stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet. I det siste har også Senterpartiet kastet seg på bølgen. De siste månedene har disse nærmest kjempet om hvem som har den hardeste og mest negative retorikken om regjeringen og Nord-Norge.

Man må gjerne være uenig med den politikken som regjeringen fører, men det er problematisk når kritikken ikke stemmer overens med virkeligheten. Virkeligheten er heldigvis en helt annen.

Spådommer er blitt en realitet

«Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor» sa konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Jan-Frode Jansson, tilbake i mai 2014. Dette er ikke lenger bare ord og spådommer, det er blitt en realitet. Nord-Norge opplever raskere økonomisk vekst enn resten av landet.

En landsdel med…

Vi ser en landsdel med landets laveste arbeidsledighet. En landsdel med inntektsvekst for kommunene. En landsdel med rekordsøkertall til høyere utdanning. En landsdel med rekordvekst innen flere næringer, blant annet sjømateksport. En landsdel med stor aktivitet innen petroleums- og mineralnæringen. En landsdel med rekordbevilgninger til samferdsel. En landsdel hvor det de neste åtte årene skal gjøres investeringer for over 635 milliarder kroner. En landsdel som har økt sin andel av statens innovasjonsmidler med 4 prosent. En landsdel hvor antallet lærere med videreutdanning har økt med 1254. En landsdel som i januar i år har 26 prosent flere utlyste stillinger målt mot samme måned i fjor.

En regjering som leverer

En landsdel hvor bevilgningene til nordområdesatsingen er økt fra 1,96 milliarder kroner i 2013 til 3,4 milliarder kroner i 2017. En landsdel hvor turistene strømmer til, med rekordantall overnattinger i 2016. Og nå flyttes enda flere statlige arbeidsplasser ut fra Oslo og til Nord-Norge. Nord-Norge går bra! Det er rett og slett uforståelig at man kan påstå noe annet.

Regjeringen forstår

Samfunnet bygges ikke av politikere. Samfunnet bygges av enkeltmennesker som har turt å risikere sine egne penger for å satse på ideene sine. Det er disse enkeltmenneskene som utgjør og bygger Nord-Norge. Regjeringen forstår Nord-Norge, fordi regjeringen forstår behovet for verdiskapning, vekst og kunnskap. Et samfunn bygd på statlige subsidier er ikke et bærekraftig eller levedyktig samfunn. Regjeringen skal lage gode rammebetingelser og legge til rette for verdiskapning og vekst, men det er bedriftene og enkeltmenneskene som må skape næringene og arbeidsplassene, ikke politikerne.

Vi er ikke på randen av elendighet

Slutt å svartmale Nord-Norge. Slutt å fremstille Nord-Norge som en stakkarslig landsdel. Nord-Norge er alt annet enn stakkarslig. Vi har enorme muligheter i landsdelens ressurser innen fiskeri, havbruk, landbruk, olje, mineraler, energi, reiseliv og kunnskapsbasert utvikling. Vi har dyktige folk som har evne og vilje til å utnytte mulighetene, noe som gjør at Nord-Norge har størst verdiskapning i landet. Og vi trenger enda flere. Det får vi ikke dersom vi tegner et feilaktig bilde av landsdelen som en gudsforlatt utpost på randen av elendighet.

Ha mer tro og mindre nedsnakking

Denne landsdelen trenger at vi trekker frem de gode og positive historiene, og at vi har politikere som tror på Nord-Norge og som legger til rette for verdiskapning og vekst. Det handler om å være positiv, om å tale vel om hverandre, og om å se fremover og se på mulighetene. Vi trenger ikke politikere som snakker ned Nord-Norge.